پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : چرايي هراس پنهان روسيه از برجام
سه شنبه، 23 شهریور 1400 - 06:10 کد خبر:47484
پيام نفت:
 
اقتصاد نيوز : به نظر مي‌رسيد براي تحليلگران روسي، شكل‌گيري نوعي نزديكي ميان آمريكا و ايران، حتي نسبت به چشم‌انداز ايران مجهز به تسليحات هسته‌اي، يك سناريوي بسيار ناگوار تلقي مي‌شد.
چرايي هراس پنهان روسيه از برجام

وبگاه شوراي آتلانتيك در گزارشي با عنوان «چرايي هراس پنهان روسيه از برجام» به قلم مارك كاتز استاد دانشگاه جرج ميسن و تحليلگر مسائل روسيه در شوراي آتلانتيك نوشت:

نوار صوتي افشا شده از سخنان محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران فقط نشان دهنده اصطكاك در سياست داخلي ايران در مورد توافق هسته اي نبود ، همچنين نشان داد كه به گفته ظريف ، "روسيه نمي‌خواست توافق انجام شود ... زيرا عادي‌سازي روابط ايران با غرب به نفع مسكو نبود".

حال سوال اينجاست كه اگر توافق هسته اي ايران در روسيه بسيار ترسناك ديده مي شد، چرا مسكو با برجام موافقت كرد؟

در سال ۲۰۱۵ سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه گفت كه به منتقدان توافق در وزارت خارجه روسيه گفته است كه «برجام  محقق مي‌شود، خواه مسكو در مذاكرات شركت كند يا نه». به عبارت ديگر، مسكو بايد توافق حمايت كند زيرا تهران اين توافق را مي‌خواهد و ادامه مخالفت روسيه با توافقي كه تهران به شدت خواستار آن است، غيرسازنده و بي‌ثمر است.

مشروح اين گزارش را در اقتصادنيوز با تيتر رمزگشايي از خوشحالي روس‌ها بعد از خروج آمريكا از برجام بخوانيد.

چرايي هراس پنهان روسيه از برجام

اقتصاد نيوز : به نظر مي‌رسيد براي تحليلگران روسي، شكل‌گيري نوعي نزديكي ميان آمريكا و ايران، حتي نسبت به چشم‌انداز ايران مجهز به تسليحات هسته‌اي، يك سناريوي بسيار ناگوار تلقي مي‌شد.
چرايي هراس پنهان روسيه از برجام

وبگاه شوراي آتلانتيك در گزارشي با عنوان «چرايي هراس پنهان روسيه از برجام» به قلم مارك كاتز استاد دانشگاه جرج ميسن و تحليلگر مسائل روسيه در شوراي آتلانتيك نوشت:

نوار صوتي افشا شده از سخنان محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران فقط نشان دهنده اصطكاك در سياست داخلي ايران در مورد توافق هسته اي نبود ، همچنين نشان داد كه به گفته ظريف ، "روسيه نمي‌خواست توافق انجام شود ... زيرا عادي‌سازي روابط ايران با غرب به نفع مسكو نبود".

حال سوال اينجاست كه اگر توافق هسته اي ايران در روسيه بسيار ترسناك ديده مي شد، چرا مسكو با برجام موافقت كرد؟

در سال ۲۰۱۵ سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه گفت كه به منتقدان توافق در وزارت خارجه روسيه گفته است كه «برجام  محقق مي‌شود، خواه مسكو در مذاكرات شركت كند يا نه». به عبارت ديگر، مسكو بايد توافق حمايت كند زيرا تهران اين توافق را مي‌خواهد و ادامه مخالفت روسيه با توافقي كه تهران به شدت خواستار آن است، غيرسازنده و بي‌ثمر است.

مشروح اين گزارش را در اقتصادنيوز با تيتر رمزگشايي از خوشحالي روس‌ها بعد از خروج آمريكا از برجام بخوانيد.