پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : فيلم/ شروع قيام مردم افغانستان بر عليه طالبان
سه شنبه، 16 شهریور 1400 - 07:51 کد خبر:47477
پيام نفت:

فيلم/ شروع قيام مردم افغانستان بر عليه طالبان اينجا