پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : رئيس اطلاعات ارتش پاكستان اتاق فكر حملات به پنجشير را رهبري مي‌كند
سه شنبه، 16 شهریور 1400 - 04:07 کد خبر:47471
پيام نفت:

محمد حسين جعفريان درباره چگونگي مداخله نظامي پاكستان در نبرد پنجشير گفت: يك دو روز پيش رسانه‌هاي طالبان از حضور حميد فيض رئيس اطلاعات ارتش پاكستان در كابل خبر دادند كه ابتدا اعلام كردند بدون دعوت آمده است و وقتي با تمسخر روبرو شدند اعلام كردند اين سفر با هماهنگي قبليانجام شده است. اين در حاليست كه اطلاعات موثق حكايت از اين دارد كه فيض دو روز پيش از تاريخي كه طالبان به صورت رسمي اعلام كرده‌اند به كابل آمده است.

پنجشير سقوط نكرده است / جريان جنگ به نفع نيروهاي مقاومت تغيير كرد / قيام مردم در سرتاسر افغانستان + ويدئو

حميد فيض رئيس اطلاعات ارتش پاكستان حملات طالبان به پنجشير را هدايت مي كند

 

جعفريان در اين رابطه افزود: هدف اصلي سفر حميد فيض در كابل تشكيل اتاق عمليات براي فرماندهي جنگ با نيروهاي مقاومت در پنجشير بوده است. وي به محض رسيدن به كابل اقدام به هدايت و هماهنگي نيروهاي طالبان در اين نبرد كرده است و روز دوشنبه نيز پس از دو روز عدم توفيق حملات طالبان وي نيروهاي ارتش پاكستان را براي حضور در پنجشير فراخوانده است.