پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : عواقب يك جنگ هسته اي براي سياره زمين چيست ؟
یکشنبه، 10 مرداد 1400 - 06:13 کد خبر:47309
پيام نفت:

ميزان تخريب انفجارهاي هسته اي,درباره جنگ هسته اي

مرگ در اثر آلودگي راديواكتيو يعني مرگ و ميري بيشتر از مرگ و مير كل جنگ جهاني اول

 

دونالد ترامپ كره شمالي را به چنان حمله سخت و آتشيني تهديد كرده كه جهان تاكنون به خود نديده‌است،‌ و اين تهديد آشكار به استفاده از قدرتمند‌ترين سلاح هاي كشتار جمعي آمريكا عليه كره اشاره دارد.

 

براساس گزارش ساينس الرت، بسياري از متخصصان تحليل‌گر دفاعي باور دارند خطر يك تقابل هسته اي در اروپا شبه قاره‌ هند در سال‌هاي اخير افزايش يافته است.

 

از سويي ديگر به تازگي 122 كشور عهدنامه سازمان ملل متحد درباره منع سلاح هاي اتمي را در نيويورك امضا كرده اند، اين معاهده بازدارنده استفاده از سلاح هاي اتمي را عليه ديگر كشورها ممنوع مي كند و مي تواند اولين قدم در مسير احياي تلاش ها براي خلع سلاح اتمي باشد. 

 

حاميان اين معاهده معتقدند حتي جنگ هسته اي بسيار كوچك و منطقه اي مي تواند فاجعه و بحران انساني جهاني به بار آورد اما از سويي ديگر گروهي از محققان معتقدند عوارض اين سلاح‌ها چنان كه گفته مي شود فجيع و شديد نخواهد بود.

 

اما نتايج تحقيقي جديد نشان مي‌دهد كوچك ترين درگيري هاي هسته‌اي مي تواند براشرايط اقليمي و آب و هوايي زمين تاثيري مخرب به جا بگذارد. بيشترين مطالعه روي سناريوي جنگ هسته‌اي ميان هند و پاكستان صورت گرفته است در شرايطي كه 100 كلاهك هسته‌اي كه به نسبت مقياس‌هاي امروزي تعدادي ناچيز است، در مناطق شهري منفجر خواهند شد. بسياري از متخصصان اعتقاد دارند اين سناريو به دليل درگيري هاي موجود ميان دو كشور و وجود 220 كلاهك هسته اي در اين دو منطقه، امكان پذير است.

 

پيش بيني هاي انجام شده از وقوع چنين سناريويي از مرگ 20 ميليون انسان در عرض يك هفته خبر مي دهند، مرگ در اثر آلودگي مستقيم راديواكتيو و اين يعني مرگ و ميري بيشتر از مرگ و مير كل جنگ جهاني اول.

 

اما انفجارهاي هسته اي مي توانند مناطق بسيار وسيعي را نيز به آتش بكشند و اين باعث تزريق حجم كلاني از ذرات معلق و خاكستر به اتمسفر زمين خواهد شد. در سناريوي هندوستان-پاكستان، 6.5 ميليون تن خاكستر به اتمسفر زمين خواهد رفت و مسير نور خورشيد به زمين را مسدود خواهد كرد و به اين شكل دماي سطحي سياره افت خواهد كرد، افتي كه مي تواند براي بيش از يك دهه ادامه داشته باشد.

 

خسارت هاي زميني چنين جنگي مي تواند به زنجيره غذايي جهاني آسيبي جبران ناپذير وارد كند. براساس يك مطالعه علمي، درصورت وقوع چنين سناريويي ميزان توليد ذرت آمريكا طي 10 سال پس از جنگ 12 درصد كاسته خواهد شد. در چين نيز ميزان توليد برنج 17 درصد و ميزان توليد ذرت 16 درصد كاهش خواهد يافت.  با درنظر گرفتن اينكه ذخاير غلات جهان كمتر از 100 روز از مصرف جهاني را تامين مي كنند، در صورت كاهش ميزان توليد بيش از دو ميليارد انسان در آستانه قحطي و گرسنگي قرار خواهند گرفت.

 

اگر چه جنگ هسته‌اي احتمالي ميان آمريكا و كره شمالي، به دليل محدوديت كلاهك هاي كره شمالي، جنگي كوچكتر خواهد بود، اما همچنان مي‌تواند به مرگ انسان هايي بسياري بيانجامد و خسارت هاي زميني و اقليمي ناشي از آن براي سال ها سلامت انسان ها را تحت تاثير قرار خواهند داد.

 

سناريوي جنگ هسته‌اي ميان آمريكا و روسيه فاجعه بارتر از ديگر سناريو‌ها است. زيرا بيشتر سلاح هاي هسته اي روسي و آمريكايي 10 تا 50 برابر قدرتمند‌تر از بمبي هستند كه هيروشيما را به نابودي كشاند.

 

درصورت وقوع چنين نبردي 150 ميليون تن خاكستر به اتمسفر زمين تزريق خواهد شد و چنين حجم خاكستري مي‌تواند دماي زمين را هشت درجه كاهش دهد و آغازگر زمستاني هسته اي شود، فصلي كه در آن توليد غذا متوقف شده و اكثيرت نسل بشر با گرسنگي دست و پنجه نرم خواهند كرد.

 

منبع : hamshahrionline.ir