پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تصاويري از محصولات نهايي واحدهاي الفيني
دوشنبه، 4 مرداد 1400 - 06:17 کد خبر:47296
مهمترين محصولات واحدهاي الفيني عبارتند از پروپيلن و اتيلن كه حدود 75 درصد آنها به پلي اتيلن و پلي پروپيلن تبديل مي شوند و از اين دو محصول پايه هزاران نوع محصول نهايي توليد مي شود


پيام نفت: