پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : سرمايه هاي بر باد رفته ملت ايران
یکشنبه، 3 مرداد 1400 - 15:43 کد خبر:47295
كشور كوچك قطر با فروش يك ميليارد بشكه نفت از ميدان نفتي مشترك با ايران تا سال 92 حدود 70 ميليارد دلار درآمد كسب نمود و طي سال‌هاي گذشته نيز با افزايش توليد خود روزانه حدود 600 هزار بشكه صادرات انجام مي دهد. با اين درآمدهاي سرشار مردم قطر به ثروتمند ترين مردم جهان تبديل شده اند


پيام نفت:
كشور كوچك قطر با فروش يك ميليارد بشكه نفت از ميدان نفتي مشترك با ايران تا سال 92 حدود 70 ميليارد دلار درآمد كسب نمود و طي سال‌هاي گذشته نيز با افزايش توليد خود روزانه  حدود 600  هزار بشكه صادرات انجام مي دهد. با اين درآمدهاي سرشار مردم قطر به ثروتمند ترين مردم جهان تبديل شده و شاهزاده هاي قطره با ثروت هاي سرسام آور ناشي از فروش سهم نفت ملت ايران در كشورهاي پيشرفته جهان با انواع سرمايه گذاري ها جولان مي دهند اما در مقابل بسياري از  مردم ايران  براي تامين مخارج زندگي معمولي و حفظ آبروي خود با سختي هاي بسيار مواجه مي باشند فقر بخش قابل توجهي از مردم را در كام خود كشيده است. پدر و مادرهاي بسياري شرمنده فرزندان خود مي باشند افراد زيادي مي گويند ما فقط زنده هستيم و با سختي زندگي مي كنيم
آيندگان در خصوص ما چگونه قضاوت خواهند نمود. كدام كشور در كره زمين وجود دارد كه اجازه بدهد كشورهاي همسايه ده ها ميليارد دلار از سرمايه هايش را در جلو ديدگانش برداشت نموده و درآمدهاي حاصله را صرف عيش و نوش يا توسعه خود نمايند در حالي كه مالكان و صاحبان اين سرمايه ها در رنج و سختي بسر ببرند آيا آيندگان باورشان مي شود كه سالهاي متمادي چنين تاراج سنگيني از سرمايه هاي ملي بعمل آمده و ملت و مقامات كشور نظاره گران كم تحرك بوده اند.
ممكن است ما در مقابل نسل آينده توجيه نمائيم كه ما پول نداشتيم كه در ميادين مشترك نفت با عراق و عربستان و قطر سرمايه گذاري انجام دهيم اما آنها با سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي به سرعت برداشت از ميادين مشترك را افزايش داده بودند اما ما منابع لازم براي سرمايه گذاري را در اختيار نداشتيم و نتوانستيم سرمايه گذاري خارجي هم جذب كنيم .  بحث ما يك ميليون دلار يا ده ميليون دلار يا صد ميليون دلار تاراج سرمايه هاي ملي ايران توسط همسايگان نيست كه بتوانيم در مقابل آيندگان آن را توجيه نمائيم بحت تاراج صدها ميليارد دلار از ميادين مشترك نفت و گاز  توسط برخي كشورهاي همسايه ايران است. در ايران و هر جاي دنيا اگر كسي بطور مستقيم يا غير مستقيم در نابودي و از بين رفتن سرمايه هاي ملي نقش داشته باشد به شدت مجازات مي شود چنين شخصي زنداني مي شود و تحت انواع فشارها قرار مي گيرد و حتي بر اساس قوانين برخي كشورها اعدام مي شود
 
اما ما سال‌هاي طولاني نظاره گر برداشت صدها ميليارد دلار از سرمايه هاي متعلق به ملت و نسل هاي آينده هستيم و با توسل به هر نوع توجيهي بر كم تحركي خود سرپوش مي گذاريم.
ما مي بايست بهر طريق ممكن اجازه تاراج سرمايه هاي ملي توسط برخي كشورهاي همسايه را نمي داديم  با جذب سرمايه گذاري خارجي با سرمايه گذاري داخلي با استقراض داخلي و خارجي  با واگذاري بخش از درآمد حاصل از سرمايه گذاري به سرمايه گذار و با تعامل سازنده با قدرت‌هاي جهاني نبايد اجازه تاراج سرمايه متعلق به نسل هاي آينده كه ما امانت دار آنها هستيم را مي داديم و از اين پس نيز به هيچ وجه ممكن و تحت هيچ شرايطي نبايد اجاره دهيم اين روند دردناك و خسارت بار و حقارت انگيز تداوم يابد
 
ما ده ها سال است كه به دليل نداشتن سرمايه و عدم جذب سرمايه گذار نتوانستيم  پروژه‌هاي قطارهاي برقي بين استان‌هاي پر جمعيت را اجرايي نمائيم و عدم توسعه شبكه ريلي منجر به كشته و زخمي شدن صدها هزار نفر گرديده است ما به دليل نداشتن سرمايه لازم نتوانستيم پروژه هاي توسعه هوايي و جاده اي و زير ساخت هاي صنعتي، اصلاح و توسعه  انواع نيروگاه ها و توسعه  كشاورزي و آب رساني را انجام دهيم و  فرصت صد ها هزار فرصت شغلي و ميليارد ها دلار درآمد حاصله را از دست داده ايم در حالي كه در همين مدت صدها ميليارد دلار از سرمايه هاي ملت ايران توسط برخي از كشورهاي همسايه به تاراج رفته است. ما با چه استدلالي پاسخگوي نسل هاي آينده خواهيم بود آيا ما تا ابد شرمسار ملت ايران نخواهيم بود. هنوز هم دير نشده  ما بايد بهر طريق ممكن با سرمايه گذاري در ميادين مشترك نفت و گاز سهم موجود و سهم از دست رفته را برداشت نمائيم. لازم است با كشورهايي كه ميادين مشترك داريم تفاهمنامه منعقد كنيم و آنها را متقاعد نمائيم به سهم ملت ايران در ميادين مشترك نفت و گاز احترام بگذارند و چارچوب هاي فني در برداشت صيانتي از ميادين متناسب با سهم خود را رعايت نمايند اما اين را هم بدانيم در ميادين مشترك قانون بين المللي خاصي وجود ندارد و هر كشوري بيشتر سرمايه گذاري نمايد و بيشتر برداشت كند نمي توان منابع برداشت شده را از آن كشور پس گرفت لذا با حفظ تعامل با كشورهاي همسايه مي بايست بهر طريق ممكن با تمام توان از ميادين مشترك برداشت و صادرات نمائيم و درآمد حاصله را صرفا صرف توسعه ميادين مشترك و توسعه زيرساخت هاي كشور متعلق به نسل هايآينده نمائيم.

منبع:  http://nedayahamvatan.blogfa.com/

خبر مرتبط

خبر مرتبط