پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : نقشه هوشمندانه واستراتژيك چين
یکشنبه، 3 مرداد 1400 - 14:09 کد خبر:47285
كشور چين يكي از بزرگترين كشورهاي مصرف كننده نفت جهان است و سالانه حدود 200 ميليارد دلار جهت خريد نفت و فرآورده هاي نفتي هزينه مي كند. افزايش قيمت نفت همواره يكي از مهمترين عوامل فشارهاي اقتصادي به اين كشور بوده است. لذا كشور چين برنامه دارد طي ده سال آينده وابستگي خودبه نفت و فرآورده هاي نفتي را به حداقل برساند. با اجرايي شدن برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت چين، اين كشور تا ده سال آينده بي نياز از واردات نفت خواهد شد.


پيام نفت:
 
كشور چين يكي از بزرگترين كشورهاي مصرف كننده نفت جهان است و سالانه حدود 200 ميليارد دلار جهت خريد نفت و فرآورده هاي نفتي هزينه مي كند.  افزايش قيمت نفت همواره يكي از  مهمترين عوامل فشارهاي اقتصادي به اين كشور بوده است.  لذا كشور چين برنامه دارد طي ده سال آينده وابستگي خودبه نفت و فرآورده هاي نفتي را به حداقل برساند. با اجرايي شدن برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت چين، اين كشور تا ده سال آينده بي نياز از واردات نفت خواهد شد.
 
برنامه هاي استراتژيك چين در دو حوزه متمركز گرديده است
1- توليد بسيار گسترده خودروهاي برقي طي يك دهه آينده و جايگزيني خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز با خودروهاي برقي
2- احداث صدها نيروگاه خورشيدي در نقاط مختلف اين كشور و همچنين احداث نيروگاه هاي زغال سنگ جهت تامين برق مورد نياز همزمان با اجراي برنامه استراتژيك حاكميت كامل خودروهاي برقي بر سيستم حمل و نقل اين كشور. چين داراي ده ها ميليارد تن زغال سنگ حرارتي است، نيروگاه هاي جديد زغال سنگ چين ضمن آلودگي كمتر راندمان بالايي دارند و حتي راندمان برخي از نيروگاه هاي زغال سنگ چين  از 30 درصد به حدود 60 درصد رسيده است.  قيمت هر تن زغال‌سنگ حرارتي حدود 70 دلار و قيمت هر تن نفت حدود 450 دلار است در حالي كه ارزش حرارتي اين دو منبع انرژي بهم نزديك است ارزش حرارتي نفت حدود 9500 و ارزش حرارتي زغال سنگ حدود 7000 كيلوكالري است.
 
كشور چين به بزرگترين كشور توليد كننده صفحات خورشيدي تبديل شده و با تمام توان جهت توليد و ارتقاء سطح تكنولوژي پنل هاي خورشيدي سرمايه گذاري و تلاش مي نمايد بگونه اي كه راندمان صفحات خورشيدي را از زير ده درصد به 25 درصد بر متر مربع افزايش داده است. با اين راندمان توليد برق در نيروگاه هاي خورشيدي از بسياري از نيروگاه هاي حرارتي ارزان تر شده است.اين روند رشد تكنولوژي و كاهش توليد برق از انرژي خورشيدي ادامه دارد.
چين همچنين با تمام توان در حال سرمايه گذاري جهت توليد خودروهاي برقي مي باشد و در حال حاضر بزرگترين توليد كننده خودروهاي برقي در جهان مي باشد. با ادامه اين روند طي ده سال آينده بخش عمده خودروهاي چين برقي خواهند شد و وابستگي اين كشور به نفت وارداتي به سمت صفر ميل خواهد نمود.
 
در حال حاضر 15 كشور حدود 84 درصد نفت جهان را وارد مي كنند از جمله اين كشورها عبارتند از چين و آمريكا، ژاپن و كره جنوبي و چند كشور اروپايي
اين 15 كشور بيشترين تمركز را بر توليد برق از انرژي هاي تجديد پذير معطوف نموده اند همچنين اين كشورها برنامه دارند حداكثر طي دو دهه آينده خودروهاي برقي را جايگزين خودروهاي موجود نمايند.
جهان با سرعت در حال ورود به عصر خودرو هاي برقي و خروج كامل از وابستگي به نفت مي شود.
همانگونه كه چين وساير كشورها براي رسيدن به اهداف فوق برنامه ريزي نموده اند ايران نيز مي بايست خود را آماده ورود به عصري نمايد كه منابع نفت و گاز ارزش خود را از دست داده و از سرمايه هاي بزرگ ملي به منابع كم ارزش تبديل مي گردند.
 
منبع