پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : شيرين سازي 9 ميليارد متر مكعب آب خليج فارس توسط كشورهاي عربي/ خوزستان تشنه آب
دوشنبه، 28 تیر 1400 - 06:56 کد خبر:47282
پيام نفت:
روزي 22 ميليون مترمكعب آب خليج فارس شيرين مي شود، سهم ايران فقط 1 درصد

در حال حاضر روزانه از مجموع ۹۰ ميليون مترمكعب شيرين سازي آب دريا در جهان، حدود ۲۲ ميليون مترمكعب شيرين سازي آب دريا در خليج فارس انجام مي شود كه سهم ايران از اين مقدار تنها ۲۰۰ هزار مترمكعب است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، خليج فارس در گذشته هاي دور، زماني كه كشورهاي امروز حاشيه خليج فارس اغلب جزوي از خاك ايران بودند، به طور كلي توسط خاك ايران محصور مي شد. اما بعد از گذشت حدود 2 هزار سال، امروز خليج فارس سواحل متعددي در كشورهاي ايران، عربستان، كويت، بحرين، امارات، قطر و عمان دارد.

در بين اين 7 كشور، ايران طولاني ترين خط ساحلي و مرز آبي را با خليج فارس دارد به طوري كه طول مرز آبي كشور ايران با خليج‌فارس، با احتساب جزاير در حدود 1800 كيلومتر و بدون احتساب جزاير در حدود 1400 كيلومتر است.

خليج فارس كه از غرب و شمال و جنوب به كشورهاي ذكر شده محصور است، در قسمت شرقي با تنگه هرمز به درياي عمان و از ان طريق به آبهاي ازاد راه دارد. اين به معناي نامنتهي بودن ذخاير آبي خليج فارس است.

درياها يكي از منابع غيرمتعارف تأمين آب براي شرب، كشاورزي و صنعت محسوب مي شوند و براي استفاده از اين منبع نامنتهي آب، دستگاههاي آب شيرين كن اختراع شده اند. تاريخ استفاده از دستگاههاي آب شيرين كن به دهه 50 ميلادي بازمي گردد.


در نمودار بالا روند رشد سالانه شيرين سازي آب دريا با نصب تجهيزات اب شيرين كن نشان داده شده است. همانطور كه مشخص است جهان از دهه 50 ميلادي به سراغ شيرين سازي آب دريا به عنوان يك منبع غيرمتعارف تأمين آب رفت. نمودار بالايي مربوط به روند توسعه آب شيرين كن ها در جهان است كه اين ظرفيت تا سال 2000 به حدود 45 ميليون مترمكعب در روز رسيده بود. نمودار مياني مربوط به ظرفيت نصب شده آب شيرين كن ها در منطقه خاورميانه و شمال افريقا است و نمودار پاييني مربوط به ظرفيت اب شيرين كن هاي كشورهاي GCC (عربستان، كويت، بحرين، قطر، امارات و عمان) است.

اين ظرفيت در طي سالهاي بعد نيز به رشد خود ادامه داده به طوري كه اكنون روزانه 90 ميليون مترمكعب آب دريا شيرين سازي مي شود كه نيمي از آن در منطقه شمال فريقا و خاورميانه است. عربستان سعودي، امريكا، امارات و كويت بزرگترين ظرفيت آب شيرين ها را در جهان در اختيار دارند. تاريخ ورود اين كشورها به بحث شيرين سازي آب دريا به دهه 1960 ميلادي يعني حدود 50 سال پيش مي رسد اما با ظرفيت هاي كم شروع كرده اند و در طي 20 سال اخير ظرفيت خود را در اين بخش به سرعت افزايش داده اند. 


در شكل بالا سهم هر منطقه از جهان در واحدهاي نصب شده آب شيرين كن و شيرين سازي آب دريا نشان داده شده است. منطقه MENA كه شمال آفريقا و خاورميانه را شامل مي شود با 46.7 درصد، بيشترين سهم را از شيرين سازي آب دريا دارد. در واقع 46.7 درصد از آب شيرين كن هاي جهان در سواحل خليج فارس، درياي سرخ و جنوب مديترانه نصب شده اند.

خليج فارس نيز مقصد بسياري از دستگاههاي آب شيرين كن دنيا شده و كشورهاي حاشيه خليج فارس، روزانه و به صورت مستمر از منابع آب شور آن برداشت كرده، شيرين سازي مي كنند و در بخش هاي مختلف مورد استفاده قرار مي دهند.

بزرگترين پروژه آب شيرين كن جهان كه Ras Al-Khair نام دارد در خليج فارس نصب شده است. اين پروژه كه در آوريل سال 2014 به مدار بهره برداري وارد شده و روزانه 1 ميليون و 25 هزار مترمكعب آب خليج فارس را شيرين سازي مي كند، متعلق به عربستان است.

در حال حاضر روزانه از مجموع 90 ميليون مترمكعب شيرين سازي آب دريا در جهان، حدود 22 ميليون مترمكعب شيرين سازي آب دريا در خليج فارس انجام مي شود كه سهم ايران از اين مقدار تنها 200 هزار مترمكعب است. سهم تقريبا يك درصدي ايران از شيرين سازي آب خليج فارس در صورت تكميل پروژه هاي نيمه تمام در اين بخش به 450 هزار مترمكعب يعني حدود 2 درصد خواهد رسيد.