پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : رشد ۴۰ درصدي فروش "جم پيلن"
دوشنبه، 6 بهمن 1399 - 14:59 کد خبر:46993
بيشترين ميزان فروش داخلي شركت پلي پروپيلن جم در دي ماه امسال، پلي پروپيلن با بسته بندي پالت به مبلغ ۸ هزار و ۶۵۲ ميليارد و ۳۰۳ ميليون ريال بوده است.

پيام نفت:
به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي"نفت ما "،   شركت پلي پروپيلن جم گزارش عملكرد يك ماهه منتهي به ۳۰ دي ماه را منتشر كرد.
ميزان فروش ماهيانه شركت پلي پروپيلن جم در دي ماه امسال ۹ هزار و ۱۹۳ ميليارد و ۷۳۷ ميليون ريال بوده است كه نسبت به آذر ماه ۹۹ رشد ۴۰ درصدي داشته است.
مقايسه فروش اين شركت در دي ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان مي دهد ميزان فروش شركت ۱۷۵ درصد افزايش يافته است.
بيشترين ميزان فروش داخلي شركت پلي پروپيلن جم در دي ماه امسال، پلي پروپيلن با بسته بندي پالت به مبلغ ۸ هزار و ۶۵۲ ميليارد و ۳۰۳ ميليون ريال بوده است.
ميزان فروش داخلي "جم پيلن" در ماه دي مبلغ ۸ هزار و ۸۱۱ ميليارد و ۲۲۲ ميليون ريال بوده است كه نسبت به آذر ۹۹ افزايش ۳۴ درصدي داشته است.
فروش صادراتي اين شركت در دي ماه امسال مبلغ ۳۸۲ ميليارد و ۵۱۵ ميليون ريال بوده است.
فروش صادراتي "جم پيلن" در دي ماه امسال، پلي پروپيلن با بسته بندي پالت بوده است.
شركت پلي پروپيلن جم از ابتداي سال مالي تا انتهاي دي ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۵۰ هزار و ۳۱۷ ميليارد و ۶۶۷ ميليون ريال فروش داشته است كه نسبت به فروش شركت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۷ درصدي داشته است.