پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : استراتژي مناسب هلدينگ هاي پتروشيمي(2)
دوشنبه، 6 بهمن 1399 - 08:10 کد خبر:46982
هلدينگ ها مكلف باشند كه حداكثر پس از 5 سال بيش از 50 درصد سهام واحدهايي كه به بهره برداري مي رسند را به مردم واگذار كنند


پيام نفت:

حجم سرمايه گذاري در واحدهاي پتروشيمي سنگين است يعني براي احداث يك واحد پتروشيمي  متانول يا PDH يا MTO حداقل نياز به 500 ميليون دلار سرمايه گذاري مي باشد و كمتر شركت خصوصي در ايران قادر به تامين اين ميزان سرمايه گذاري مي باشد لذا تعداد شركتهايي كه در ايران توان و تجربه و تخصص سرمايه گذاري در اين حوزه را دارند انگشت شمار مي باشند. چنانچه بنا باشد در ايران 20 واحد پتروشيمي جديد احداث شود به حدود 10الي 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است و انتظار طبيعي اين است كه چنين  سرمايه گذاري توسط هلدينگ هاي پتروشيمي و شركتهاي بزرگ پتروشيمي انجام شود. از طرفي اكثر اين هلدينگ ها و شركتهاي بزرگ تحت مديريت دولت مي باشند و دولت طبق برنامه مكلف به كوچك سازي بدنه دولت و خصوصي سازي است.  اين يك مشكل بزرگ است كه مي بايست سريعا براي آن چاره انديشي و تصميم قاطع اتخاذ شود و استراتژي مشخصي براي آن ترسيم گردد. چگونه مي توان اين مسئله به ظاهر پيچيده دوگانگي بازدارنده و سردرگم كننده را حل نمود؟

اگر هلدينگ هاي ذكر شده در صنعت پتروشيمي كشور سرمايه گذاري ننمايند مزيت هاي بزرگ كشور در حوزه پتروشيمي به هدر مي روند و ضايع مي گردند كه نتيجه آن از دست دادن حداقل صد ميليارد دلار سود خالص و هزاران ميليارد تومان درآمد مالياتي و ده ها مزيت بزرگ ديگر طي چند دهه آينده مي باشد لذا تحت هيچ شرايطي نبايد سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي دچار توقف يا كندي شود.

راهكار اساسي حل مشكل اين است كه شركتها و هلدينگ هاي تحت مديريت دولت نسبت به سرمايه گذاري جهت بهره برداري از ظرفيت هاي بالاي كشور در صنعت پتروشيمي اقدام نمايند و بگونه اي برنامه ريزي شود كه پس از رسيدن واحدها به بهره برداري سهام آنها از طريق فرآيند بورس به مردم واگذار شود و هلدينگ ها مكلف باشند كه حداكثر پس از 5 سال بيش از 50 درصد سهام واحدهايي كه به بهره برداري مي رسند را به مردم واگذار كنند البته هلدينگ ها بايد تلاش نمايند طي 5 سال آينده سهام خود در شركتهاي در حال توليد موجود را نيز به كمتر از 50 درصد برسانند و با درآمد حاصل از فروش سهام شركتهاي تحت پوشش سرمايه گذاري هاي جديد را با سرعت بيشتري به ثمر برسانند. اگر هلدينگ هاي پتروشيمي رسالت خود را توسعه سرمايه گذاري و به بهره برداري رساندن واحدهاي جديد و واگذاري اكثر سهام به مردم بدانند در واقع اين هلدينگ ها به موتور محرك اقتصاد كشور تبديل خواهند شد.

http://nedayahamvatan.blogfa.com/