پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : دستورجلسه اين هفته كميسيون انرژي مجلس
شنبه، 8 آذر 1399 - 13:31 کد خبر:45911
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اين هفته طرح الزام‌هاي اجرايي توزيع و عرضه گاز طبيعي فشرده (سي‌ان‌جي) در كشور را بررسي مي‌كند.

پيام نفت:
به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي"نفت ما "،   براساس دستور كار ارائه شده، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي اين هفته تشكيل مي‌شوند كه كميسيون انرژي، برنامه‌هايي همچون بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت‌خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي، بررسي طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و بررسي طرح الزامات اجرايي توزيع و عرضه سي‌ان‌جي در كشور را در دستور كار دارد.
ارائه برنامه اجرايي اولويت‌هاي محوله كميسيون و بررسي طرح سهميه بنزين سرانه خانوار و ارائه گزارش پيش‌بيني وضع آينده صنعت نفت ايران و جهان از ديگر برنامه‌هاي كميسيون انرژي است.