پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : حفارمردان٨٢حلقه چاه درهشت ماه نخست سال جاري حفاري كردند
شنبه، 1 آذر 1399 - 21:22 کد خبر:45735
حفارمردان شركت ملي حفاري ايران در هشت ماه سال جاري موفق به حفاري و تكميل ۸۲ حلقه چاه هاي نفت و گاز در مناطق نفتخيز خشكي و دريايي كشور شدند.

پيام نفت:
به گزارش نفت آنلاين به نقل از روابط عمومي شركت ملي حفاري ايران سرپرست معاونت مديرعامل در عمليات حفاري شركت، گفت: از اين تعداد چاه  23 حلقه توسعه اي توصيفي،  57 حلقه تعميري و دو حلقه اكتشافي مي باشد. 

سعيد اكبري توضيح داد: 63 حلقه از اين چاه ها در گستره عملياتي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، هفت حلقه در شركت نفت فلات قاره، هفت حلقه در شركت مهندسي و توسعه نفت، دو حلقه در شركت نفت مناطق مركزي ايران، يك حلقه در قالب پروژه و دو حلقه در پروژه هاي مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران حفاري، تكميل و در اختيار  شركت هاي متقاضي قرار گرفت. وي افزود: از يكم فروردين تا 30 آبان ماه در نتيجه همكاري و تعامل مستمر و موثر ميان متخصصان اين شركت و شركت هاي كارفرما، عمليات حفاري و تكميل 14 حلقه چاه  256 روز جلوتر از برنامه پيش بيني شده محقق گرديد. 


اكبري متراژ حفاري در اين مدت را 45 هزار و 406 متر عنوان و اظهار كرد: اين شركت با دارا بودن افزون بر 70 دستگاه حفاري سبك، سنگين و فوق سنگين خشكي و دريايي به عنوان يكي از شركت هاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران، بزرگترين ناوگان حفاري در كشور و منطقه را در اختيار دارد.