پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بازديدمديران ارشدبورس كالاازپالايشگاه ايرانول
شنبه، 1 آذر 1399 - 21:00 کد خبر:45721
سيد جواد جهرمي معاون عمليات و نظارت، عباس يعقوبي مدير عمليات بازار و سيد داود آذر شب كارشناس نظارت بر بازار بورس كالاي تهران روز چهارشنبه (28 آبان) به همراه مهندس رزاقي مدير عامل شركت نفت ايرانول و مهندس قاسمي معاون مالي شركت از پالايشگاه روغن سازي تهران بازديد كردند.

پيام نفت:
به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي"نفت ما "،    در راستاي اهداف مديريت عامل شركت براي توسعه شفافيت در تمامي ابعاد، فرآيند پذيرش كليه محصولات قابل عرضه ايرانول در بورس كالا نهايي شده و از هفته جاري قابل عرضه خواهد بود؛ از اين رو مديران ارشد بورس كالاي تهران با برگزاري جلسه‌اي با مدير عامل و معاون مالي ايرانول به گفت و گو و تعامل در اين خصوص پرداختند. همچنين در حاشيه اين جلسه بازديدي از خط توليد و تجهيزات پالايشگاه روغن سازي ايرانول در تهران صورت گرفت.