پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ثبت ملي اولين اسكله صادرات نفت خليج فارس
چهارشنبه، 28 آبان 1399 - 18:43 کد خبر:45687
رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان بندر ماهشهر از ابلاغ ثبت ملي اسكله بند بندر صادراتي مجيديه خبر داد.

پيام نفت:
به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي"نفت ما "،    سارا عبادي اظهار كرد: اين اثر تاريخي بعد از اكتشاف نفت در مسجد سليمان براي صادرات نفت اين بندر در خور مجيديه ماهشهر ساخته و تا به امروز به عنوان بزرگ‌ترين بندر صادرات نفت ايران مشغول به كار است.

 وي افزود: اين اثر تاريخي به شماره ۳۲۹۳۲ در تاريخ ۱۸ آذر ۹۸ ثبت ملي شده و‌ مراتب ثبت ملي آن به استانداري خوزستان ابلاغ شد.

 بر اساس اين گزارش، در نامه ابلاغ ثبت ملي اين اثر تاريخي آمده: در اجراي بند (ج) ماده واحده قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي مبني بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي، تاريخي كشور در آثار ملي و فهرست‌هاي ذي‌ربط مراتب ثبت اثر فرهنگي، تاريخي *اسكله بند بندر صادراتي* در شهرستان بندر ماهشهر بخش مركزي، محدوده خور مجيديه پس از طي تشريفات قانوني لازم به شماره ٣٢٩٣٢ مورخ ۹۸/۹/١٧ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ابلاغ مي‌شود.