عربستان سعودي كه بزرگترين توليدكننده عضو اوپك است و برخي ديگر از اعضاي اين گروه در حال بررسي توافقي براي كاهش توليد يك ميليون بشكه در روز براي سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ هستند كه بسيار بيشتر از پيشنهاد قبلي براي كاهش توليد ۶۰۰ هزار بشكه در روز است.

روزنامه فايننشيال تايمز نخستين منبعي بود كه ايده كاهش بيشتر توليد را گزارش كرد.

شيوع ويروس كرونا تاكنون حدود ۲۸۰۰ قرباني در چين گرفته و به دهها كشور ديگر گسترش پيدا كرده است.

بهاي نفت امسال تحت تاثير تقاضاي ضعيفتر و پيش بيني رشد اقتصادي كمتر حدود ۲۵ درصد كاهش پيدا كرده است.

توافق فعلي اوپك پلاس براي كاهش توليد ۱.۷ ميليون بشكه در روز تا پايان مارس اجرا مي‌شود. اوپك و متحدانش قرار است روزهاي پنجم و ششم مارس براي تصميم گيري درباره سياست توليد خود در وين ديدار كنند.

كميته فني مشترك توليدكنندگان اوپك و غيراوپك كه به اين گروه متشكل از ۲۳ كشور توليدكننده نفت مشاوره مي‌دهد، اوايل ماه ميلادي جاري در واكنش به تاثير ويروس كرونا روي بازار نفت پيشنهاد كرد علاوه بر كاهش توليد ۱.۷ ميليون بشكه كه فعلا اجرا مي‌شود، توليد نفت ۶۰۰ هزار بشكه ديگر كاهش داده شود اما روسيه با اين پيشنهاد موافقت نكرد.

يك منبع آگاه از اين مذاكرات به رويترز گفت: عربستان سعودي اكنون از كاهش توليد يك ميليون بشكه در روز حمايت مي‌كند. دو منبع ديگر اوپك گفتند ضرورت كاهش بيشتر توليد نسبت به زماني كه كميته فني توصيه خود را ارايه كرد، روشن‌تر شده است.

يك منبع آگاه صنعتي كه در اين باره با برخي از توليدكنندگان گفت و گو كرده بود، گفت: وضعيت وخيمتر شده است.

عربستان سعودي در حال حاضر به صورت يكجانبه عرضه بيش از ۵۰۰ هزار بشكه در روز نفت به چين براي مارس را كاهش داده است.

كميته فني مشترك اوپك و غيراوپك با توجه به دريافت آمار بيشتر از بازار نفت، به منظور بازبيني توصيه خود قرار است سوم مارس ديدار كند.

در حالي كه عربستان سعودي خواستار كاهش بيشتر توليد نفت است، روسيه هنوز موضع خود در اين خصوص را اعلام نكرده است. مسكو سابقه طولاني در موافقت با اقدامات اوپك در آخرين دقيقه مذاكرات دارد.

بر اساس گزارش رويترز، الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه پنج شنبه گذشته اختلاف ميان دو كشور را رد و اظهار كرد كه از سطح همكاري بسيار راضي است. وي در ادامه افزود: روسيه مايل است به همكاري با عربستان سعودي در چارچوب اوپك پلاس و به صورت دوجانبه ادامه دهد.