پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : گازرساني ۱۲۰ ميليون متر مكعبي به نيروگاه‌ها
دوشنبه، 5 اسفند 1398 - 08:16 کد خبر:45416
مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران با اشاره به اينكه شبكه گاز براي مقابله با سيل احتمالي در كشور آمادگي كامل دارد، گفت: فشار شبكه گاز در شرايط حداكثري قرار دارد و اكنون گاز رساني به نيروگاه ها به ۱۲۰ ميليون متر مكعب در روز رسيده است.

پيام نفت:

گازرساني ۱۲۰ ميليون متر مكعبي به نيروگاه‌ها

 

«مهدي جمشيدي دانا» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه در مجموعه انتقال گاز ايران اقدامات لازم براي مقابله با سيل احتمالي، امادگي كامل دارد، ادامه داد: در مناطق عملياتي ۱، ۳، ۷ و ۸ تمهيدات لازم اتخاذ شده است.
وي افزود: بر اساس هشدارها، استان هاي خوزستان، كردستان، لرستان و همدان در معرض سيل قرار دارند و شركت ملي گاز با توجه به اينكه در شرايط تثبيت شده اي قرار دارد، آماده مقابله با سيل است.
جمشيدي دانا با اشاره به اينكه حداكثر فشار در شبكه گاز وجود دارد، تاكيد كرد: دماي هوا در كشور افزايش داشته و همين امر باعث شده تا مصرف خانگي گاز كاهش پيدا كند.
وي ميزان گازرساني به نيروگاه ها را ۱۲۰ ميليون متر مكعب در روز دانست و گفت: با افزايش مصرف خانگي تا ۶۰۰ ميليون متر مكعب در روز، تنها براي ۲ روز، گازرساني به نيروگاه ها به ۴۰ ميليون متر مكعب رسيد.
مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران ادامه داد: با اين حال شانتاژ زيادي مبني بر عدم تحويل گاز لازم به نيروگاه ها انجام شد و اين در شرايطي بود كه ميانگين تحويل گاز به نيروگاه ها در بهمن ماه، ۸۰ ميليون متر مكعب در روز بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه زماني كه مصرف خانگي به بالاي ۵۰۰ ميليون متر مكعب در روز مي رسد، شبكه با محدوديت رو به رو مي شود، افزود: اكنون مصرف خانگي ۴۸۰ ميليون متر مكعب است و از همين رو شبكه در شرايط با ثبات قرار دارد.
جمشيدي دانا گفت: اكنون گاز تمامي نيروگاه ها و صنايع كشور وصل است.
به گزارش ايرنا، با سرد شدن هوا و افزايش مصرف گاز خانگي و تجاري به بالاي ۶۰۰ ميليون متر مكعب در روز، گازرساني به نيروگاه ها محدود شد اما اين محدوديت با تحويل سوخت مايع به نيروگاه ها جبران شده است.