پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : سرمايه‌گذاري در صنعت كاتاليست پرريسك است
پنجشنبه، 26 دی 1398 - 08:01 کد خبر:45214
محمدحسين بهشتي رييس طرح‌هاي كلان معاونت علمي رياست جمهوري در نخستين همايش بومي سازي كاتاليست در صنعت پتروشيمي و پالايش نفت عنوان كرد: بحث اصلي در معاونت علمي و فناوري بحث تجاري سازي است.

پيام نفت:
MOHAMADHOSAINBEHSHTI.jpg

 محمدحسين بهشتي رييس طرح‌هاي كلان معاونت علمي رياست جمهوري در نخستين همايش بومي سازي كاتاليست در صنعت پتروشيمي و پالايش نفت عنوان كرد: بحث اصلي در معاونت علمي و فناوري بحث تجاري سازي است.

قنبري عضو هيات مديره شركت ملي صنايع و پتروشيمي در نخستين همايش بومي سازي كاتاليست در صنعت پتروشيمي و پالايش عنوان كرد: صنعت پتروشيمي يكي از صنعت هاي ارزش آفرين به شمار مي رود. شركت هاي دانش بنيان براي بومي سازي كاتاليست در صنعت پتروشيمي گام هاي مهمي بردارند. وي ادامه داد: سرمايه گذاري در صنعت كاتاليست يك مقوله پرريسك است اما صنعتگراني هستند كه با تلاش در اين صنعت موفق عمل كردند. وي تاكيد كرد: صنعت كاتاليست از صنايع ارزش آفرين به شمار مي رود، اين صنعت در برخي صنايع چون فولاد و پتروشيمي  گام هاي بلندي برداشته است.