پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : چرا ۲۰۲۰ ممكن است سال بحران پالايشگاه‌هاي نفت باشد؟
دوشنبه، 20 آبان 1398 - 09:09 کد خبر:45131
مقررات جديد سوخت كشتيراني كه برخي آن را بزرگترين مختل كننده بازار نفت ناميده‌اند در كمتر از دو ماه ديگر به اجرا درمي‌آيد و پالايشگاه‌ها كه در حال آماده سازي براي تغيير مشخصات فني سوخت دريايي هستند را مضطرب ساخته است.

پيام نفت:
نفت جهاني

به گزارش ايسنا، صنعت پالايش در سراسر جهان محتاطانه براي افزايش توليد سوخت منطبق با مقررات جديد IMO برنامه ريزي كرده‌ و انتظار دارد اجراي اين مقررات پول بادآورده‌اي براي آنها به همراه داشته باشد.

اما همچنان كه اول ژانويه سال ۲۰۲۰ به سرعت نزديك مي‌شود، ممكن است از عايدي بالاي حاشيه سود كه پيش از اين پيش بيني شده بود خبري نباشد زيرا اختلال ناشي از اجراي مقررات جديد سوخت دريايي ممكن است كمتر از حد تصور قبلي باشد.

طبق مقررات جديد سازمان بين المللي دريانوردي (IMO)، از اول ژانويه سال ۲۰۲۰ بايد نفت كوره حاوي ۰.۵ درصد سولفور يا كمتر در كشتي‌ها مورد استفاده قرار گيرد مگراين كه كشتي‌ها، سيستمهاي معروف به اسكرابر را براي حذف سولفور از گازهاي خروجي منتشره نصب كرده باشند بنابراين مي‌توانند همچنان از نفت كوره سولفور بالا (HSFO) استفاده كنند.

مطمئنا استانداردهاي سوخت جديد شوكي را در سراسر زنجيره تامين صنعت كشتيراني از توليدكنندگان نفت خام گرفته تا پالايشگاه‌ها و معامله‌گران و مصرف كنندگان نهايي كالاهاي حمل شده توسط كشتي‌ها طنين انداز خواهد كرد.

با اين همه عرضه سوخت پاكتري كه حاوي سولفور اندكي است، ممكن است كافي باشد اما تقاضا به دليل كندي رشد اقتصاد جهاني و تجارت جهاني و همچنين تخلف از مقررات جديد از سوي برخي از كشتي‌داران كه تحليلگران شركت وود مك كنزي براي سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد برآورد كرده‌اند، ممكن است ضعيف باشد.

روسيه يكي از كشورهايي است كه اجراي مقررات IMO را به تاخير خواهد انداخت اما الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه به بلومبرگ گفته است عدم اجراي اين مقررات به آبهاي سرزميني اين كشور شامل رودخانه‌ها محدود خواهد بود و روسيه در آبهاي بين‌المللي به اين مقررات عمل مي‌كند. روسيه كه نفتش عمدتا سولفور بالايي دارد يكي از بزرگترين بازندگان مقررات جديد سوخت دريايي خواهد بود.

مقررات جديد باعث خواهد شد نفت كوره داراي سولفور اندك (LSFO) جاي تقاضا براي HSFO را بگيرد اما دورنماي اين تغيير به شدت چند ماه گذشته ديده نمي‌شود.

به گفته آلن گلدر، مدير تحليل نفتي وود مك كنزي، صنعت كشتيراني ۳.۵ ميليون بشكه در روز HSFO مصرف مي‌كند در حالي كه پالايشگاه‌ها در سراسر جهان قرار است ۱.۵ ميليون بشكه در روز سوخت VLSFO توليد كنند. با اين حال همچنان تقاضا براي HSFO از سوي كشتي‌هايي كه سيستم اسكرابر نصب كرده‌اند يا آماده‌اند در بازارهايي كه كنترل محدودي دارند تقلب كنند، وجود خواهد داشت. حدود يك ميليون بشكه در روز تقاضا براي سوخت دريايي براي سوخت MGO خواهد بود كه مشابه ديزل است.

شارون واينتراب، مديرعامل عرضه و تجارت نيمكره شرقي در شركت BP در سپتامبر به رويترز گفته بود سوخت VLSFO بسيار ارزانتر از گازوييل دريايي است اما برخي از مشتريان محافظه كار ممكن است همچنان MGO را ترجيح دهند.

با عرضه نسبتا كافي سوخت VLSFO پالايشگاه‌ها ممكن است رونق حاشيه سود پالايش كه اوايل امسال پيش بيني كرده بودند را مشاهده نكنند.

با نزديك شدن به سال ۲۰۲۰ موجودي سوخت LSFO در بنادر بانكرينگ سراسر جهان مانند سنگاپور بالاتر مي‌رود. به گفته تحليلگران رفينيتيو آيكان، در پايان اكتبر ۷.۳ تا ۷.۵ ميليون تن LSFO در مخازن شناور ۲۹ ابرنفتكش در سواحل سنگاپور وجود داشته كه بالاتر از هفت ميليون تن در ابتداي اكتبر است.

پالايشگاه‌هاي ژاپني آماده عرضه LSFO هستند اما به توليد و عرضه HSFO نيز ادامه مي دهند زيرا ژاپن تخليه آب از اسكرابرها در بنادر را ممنوع نكرده است.

فارغ از سوخت دريايي كه صنعت كشتيراني استفاده خواهد كرد، تقاضا براي هر كدام از اين سوخت‌ها به دليل چشم انداز كندي رشد اقتصاد جهاني و تجارت دريابرد ممكن است كمتر از حد مورد پيش بيني باشد.

بر اساس گزارش اويل پرايس، آژانس بين‌المللي انرژي در گزارش بازار نفت سپتامبر اعلام كرد كه كندي رشد تجارت روي تقاضا براي نفت كوره تاثير منفي گذاشته و باعث شده اختلالات مربوط به اجراي مقررات جديد براي استفاده از سوخت پاكتر كمتر شود.

انتهاي پيام