پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بي درايتي در مديريت يارانه ها و حل معضل ترافيك تا كي
شنبه، 27 مهر 1398 - 04:38 کد خبر:45065
دولت يايد اعتماد اكثريت جامعه را نسبت به برنامه ها و اقدامات خود در توسعه سريع زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي جلب نمايد و قبل از واقعي كردن قيمت بنزين و گازوئيل برنامه هاي خود را به تصويب مجلس برساند يعني در مجلس مصوب شود كه درآمد حاصل از وافعي شدن قيمت بنزين طي ده سال آينده دقيقا در كجا مصرف خواهد شد


پيام نفت:

روزانه حدود ١٨٠ ميليون ليتر بنزين و گازوئيل در كشور با يك پنجم و يك دهم قيمت جهاني توزيع مي شود،  سالانه بين ٢٥ تا ٣٠  ميليارد دلار يارانه بنزين و گازوئيل بصورت ناعادلانه توزيع مي شود و دولت ها تدبير منطقي راهگشايي براي اين معضل نيانديشيده اند، كلاف سرگرداني درست كرده اند و هر چه زمان مي گذرد اين كلاف سرگردان و گره كور لاينحل تر به نظر مي رسد، اما آيا اين معضل راهكاري ندارد ؟!

اگر سيستم حمل و نقل تهران و همه شهرهاي بزرگ توسعه يافته بود و مترو، اتوبوس و ساير وسايل حمل و نقل عمومي در حدي فراهم مي شد كه ترافيك روان مي شد و حمل و نقل ريلي و هوايي و اتوبوس و غيره  در حد نياز فراهم مي شد آيا در آن صورت واقعي كردن قيمت بنزين و گازوئيل آسان تر و با دغدغه كمتر اجرايي نمي شد؟

براي تامين نيازهاي حمل و نقل عمومي و خريد اتوبوس و توسعه مترو و شبكه ريلي در مناطق مختلف كشور چقدر بودجه نياز است؟ 

كل اعتبار مورد نياز براي توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، مترو و خريد اتوبوس هاي جديد و توسعه حمل و نقل هوايي حدود ٢٠ ميليارد دلار برآورد مي شود كه البته اتوبوس ها طبق شرايطي به بخش خصوصي واگذار خواهند شد و ساير بخش ها نيز درامد مناسب خود را خواهند داشت، چنانچه تمام خطوط مترودو تهران و كلان شهرها اجرا شوند همه استانها به خطوط ريلي پرسرعت مجهز شوند و ساير زيرساخت هاي حمل و نقل به سرعت توسعه يابند شرايط جهت حذف كامل يارانه سنگين بنزين و گازوئيل مهيا خواهد شد٠ دولت يايد اعتماد اكثريت جامعه را نسبت به برنامه ها و اقدامات خود در توسعه سريع زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي جلب نمايد و قبل از واقعي كردن قيمت بنزين و گازوئيل برنامه هاي خود را به تصويب مجلس برساند يعني در مجلس مصوب شود كه درآمد حاصل از وافعي شدن قيمت بنزين طي ده سال آينده دقيقا در كجا مصرف خواهد شد، چه ميزان از اين مبلغ حدود ٢٠ ميليارد دلار در سال صرف توسعه شبكه مترو تهران و كلان شهرها مي شود با تصويب جزئيات،  چقدر صرف خريد اتوبوس، چقدر صرف احداث خطوط ريلي براي قطارهاي پر سرعت و چقدر براي خريد واگن و چقدر براي خريد لكوموتيو هر سال هزينه خواهد شدچقدر صرف خريد هواپيماهاي جديد و چقدر براي حمايت هاي بيمه اي و حمايت از رانندگان خصوصا رانندگان كاميون ها هزينه خواهد شد، اگر دولت برنامه هاي خود را با مردم مطرح  و جزئيات را تشريح و در مجلس مصوب نمايد مردم اعتماد خواهند نمود و برنامه واقعي كردن قيمت بنزين و گازوئيل به نحو مناسب اجرايي خواهد گرديد