پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : انتقاد از انتصاب مديران سياسي در پتروشيمي ها
سه شنبه، 16 مهر 1398 - 07:35 کد خبر:45049
برخي از شركت هاي پتروشيمي در ماههاي اخير شاهد سكانداري مديراني هستند كه به واسطه اعمال نفوذ و قدرت به اين حوزه وارد شده اند


پيام نفت:

برخي از شركت هاي پتروشيمي در ماههاي اخير شاهد سكانداري مديراني هستند كه به واسطه اعمال نفوذ و قدرت به اين حوزه وارد شده اند و سوابق اجرايي آنها در برخي موارد مانند پتروشيمي غدير حتي به يك يا دو هفته هم نرسيده است، در پتروشيمي فارابي هم آثار مالي ناشي از ثبت قراردادي در سال 93 هنوز باقي و ادامه دار است، حتي آثار ناشي از محكوميت3.345.540 دلاري پتروشيمي فارابي براي اين نماد ابهاماتي ايجاد كرده است! كارنامه اي كه به گمان بسياري از كارشناسان و تحليل گران حوزه پتروشيمي بسيار دردآور است.

به اعتقاد سردار دقيقي، مشاورعالي فرمانده كل سپاه پاسداران قانوني محكم براي پي گيري و بررسي سوابق مديران در حوزه پتروشيمي وجود ندارد و برخي از آنها حتي كار اجرايي نكرده اند، حال آنكه سوابق آنها بايد بررسي و سپس دعوت به كار شوند.

آيا سوابق مديران پتروشيمي ها بررسي مي شود؟/سكانداران قدرت و نفوذ!

مشاورعالي فرمانده كل سپاه پاسداران معتقد است؛ به كارگيري مديران رده بالا در شركت هاي پتروشيمي با توجه به پست هاي حساس، ارز آوري شركت هاي پتروشيمي و همچنين وجود سهامداران بسيار بايد با نظارت و دقت بيشتري انجام شود.

وي همچنين مي گويد: از سوي ديگر هم تعدادي از مديران شركت هاي پتروشيمي براساس تخصص و اطلاعات در اين حوزه وارد نمي شوند، به نظر مي رسد اين موضوع به دليل ضعف قانون است كه اعمال نفود وقدرت سبب مي شود تا برخي از مديران به صورت سليقه اي وارد اين حوزه شوند.

وي همچنين معتقد است؛ قوانين محكمي براي خصوصي سازي شركت هاي پتروشيمي وجود ندارد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه خصوصي سازي امري اجتناب ناپذير براي شركت ها است، مي گويد: بايد شركت هاي پتروشيمي قبل و پس از واگذاري مورد بررسي ونظارت قرار بگيرند، تا مشخص شود كه شركت هايي كه واگذار شده اند در حال حاضر چه مسيري را پيموده اند.

وي ادامه مي دهد؛ مشكلات شركت هاي پتروشيمي پيش از واگذاري بايد كاملا حل شده و سپس با قيمت گذاري مناسب و به صورت مزايده واگذار شوند.

به عقيده مشاور عالي فرمانده كل سپاه پاسداران پس از واگذاري شركت ها، بايد سهام آنها در بورس عرضه شود.

http://www.petrotahlil.com