پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بودجه يك ساله محقق نمي‌شود چه برسد به برنامه‌هاي دو ساله/ عدم تحقق برنامه‌هاي بلندمدت در ايران
دوشنبه، 15 مهر 1398 - 09:00 کد خبر:45044
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بودجه‌هاي بيش از يك سال را كشورهايي مي‌توانند تدوين و اجرا كنند كه محيط اقتصاد كلان باثباتي داشته باشند،‌ گفت: وقتي برنامه‌هاي بلند مدت تحقق پيدا نمي‌كند يا بودجه سالانه محقق نمي‌شود چرا بايد بودجه دو سالانه تدوين كنيم مگر اينكه باور داشته باشيم كه هر 6 ماه يكبار اصلاحيه بودجه را انجام دهيم كه اساسا اين اقدام و سياست به صلاح نيست.

پيام نفت:

 

به گزارش ايلنا،‌ جديدترين سياست سازمان برنامه و بودجه براي افزايش افق ديد اقتصادي، تنظيم و تدوين بودجه دو سالانه است. «محمدباقر نوبخت» چند روز گذشته با اعلام اين خبر، هدف از تنظيم بودجه دوسالانه را ثبات‌سازي در اقتصاد براي توسعه و اصلاح نهادي نظام بودجه‌ريزي دانست. به گفته نوبخت، اينكه اصلاح ساختار بودجه در سال‌هاي 99 و 1400 عملياتي مي‌شود، مقرر شد تا نيمه آذر بودجه 99 با نگاه دوساله -براي مديريت منابع موجود كشور در راستاي كاهش فشارهاي ناشي از تحريم -به مجلس تقديم شود.

دولت براي ساماندهي نظام اقتصادي كشور و برنامه‌ريزي براي عبور از اين شرايط  4 محور ايجاد درآمدهاي پايدار جايگزين پول نفت، هزينه‌هاي كارآمد و ايجاد ثبات در اقتصاد و اصلاح نظام بودجه‌ريزي در نظر گرفته است. هر چند كه تنظيم بودجه دو سالانه هم در راستاي روشن شدن افق اقتصادي در كشور و افزايش اطمينان به آينده اقتصادي در قالب اصلاح نظام بودجه ريزي كشور پيشنهاد شده است اما برخي از كارشناسان بر اين باور هستند كه حتي در صورت موافقت مجلس با اين پيشنهاد، نمي‌تواند راهبردي براي مديريت منابع كشور باشد.

اگر بودجه دو ساله در مجلس به تصويب برسد براي اولين بار است كه در نظام بودجه‌ريزي كشور برنامه بلند مدت را تجربه مي‌كنيم اما پيش از اين هم تجربه اجراي برنامه‌هاي بلند مدت اقتصادي مانند برنامه‌هاي توسعه را داشتيم كه تجربه نشان داده است كه بسياري ازبندها،  احكام و مفاد اين برنامه ها در پايان زمان تعريف شده عقيم مانده‌اند و برخي از آنها نيمه كاره، دم بريده و بسياري هم دست نخورده و بلاتكليف رها شده‌اند.

*كشوري كه ثبات اقتصادي ندارد، نمي‌تواند برنامه بودجه دو ساله داشته باشد   

«هادي حق شناس»، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره تنظيم برنامه بودجه دوسالانه گفت: بودجه‌هاي بيش از يك سال را كشورهايي مي‌توانند تدوين و اجرا كنند كه محيط اقتصاد كلان باثباتي داشته باشند اين در حالي است كه محيط اقتصاد كلان ايران به هر دليلي ثبات ندارد. دقيقا به همين دليل است كه وقتي بودجه سالانه تدوين مي‌شود در ميانه سال نياز به اصلاحيه دارد يا حتي برنامه‌هاي سالانه‌اي كه به تصويب مجلس مي‌رسد شامل ده‌ها اصلاحيه مي‌شوند.

وي افزود: مفهوم ساده اصلاحيه بودجه يا اصلاحيه برنامه‌ها اين است كه در ظرف زماني در نظر گرفته شده براي تحقق برنامه‌ها، اين پيش بيني‌ها درست نبوده است.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به عدم تحقق برنامه‌هاي پيش بيني شده در چشم انداز 1404 اظهار داشت: قرار بود در چشم انداز ايران 1404 كه از زمان تصويب آن تا به امروز، 12 سال رتبه اول منطقه را داشته باشيم اما تا كنون به اين جايگاه دست پيدا نكرده‌ايم.  

حق شناس افزود: در برنامه توسعه‌اي 5 ساله هم قرار بود رشد 8 درصد را داشته باشيم اما در حال حاضر  نرخ رشد اقتصادي منفي است .

وي تاكيد كرد: وقتي برنامه‌هاي بلند مدت تحقق پيدا نمي‌كند يا بودجه سالانه محقق نمي‌شود چرا بايد بودجه دو سالانه تدوين كنيم مگر اينكه باور داشته باشيم كه هر 6 ماه يكبار اصلاحيه بودجه را انجام دهيم كه اساسا اين اقدام و سياست به صلاح نيست بنابراين بودجه دو سالانه راهبردي درستي نيست.  

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ديگر سياست سازمان برنامه براي تنظيم بودجه بدون نفت،‌ تاكيد كرد: بودجه بدون نفت معنا و  مفهوم ندارد. حتي اگر نفتي هم صادر نكنيم از آنجايي كه دولت در داخل كشور فرآورده نفتي مي‌فروشد اين درآمدها طبق اصل 51 قانون اساسي بايد اين درآمدها را وارد خزانه كند و پس از آن اين درآمدها به چهار شركت نفتي پرداخت شود.

حق شناس با بيان اينكه ممكن است بودجه بدون نفت صادراتي داشته باشيم اما بودجه بدون نفت معني ندارد، گفت: با توجه به اينكه مجموع مصرف فرآورده‌هاي نفتي بيش از 200 ميليون ليتر در روز است اين درآمد بايد به حساب خزانه  برود و در ساختار بودجه هر نوع درآمدي ثبت و ضبط مي‌شود بنابراين عبارت بودجه بدون نفت غلط است.