پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ضرورت كاشت درخت صنوبر/فاضلاب شهرهاي بزرگ و تهران جنگلهاي صنوبر تهران تا قم را سيراب مي كند
دوشنبه، 15 مهر 1398 - 03:13 کد خبر:45039
از پساب تصفيه نشده فاضلاب شهر تهران نمي شود جهت كاشت درختان مثمر استفاده و هر نوع محصول غذايي استفاده نمود اما با اين آب مي توان مسير قم تهران را به جنگل بزرگ درختان صنوبر جهت تامين صنايع چوب وMDF كشور تبديل نمود

پيام نفت:

دبير انجمن صنايع چوب ايران با اشاره به راهكارهايي كه به حفظ محيط‌زيست در صنعت چوب منتهي خواهد شد، گفت: در كشورهاي خارجي فناوري‌هايي براي استفاده از تمامي منابع جنگلي وجود دارد و كنده‌هاي درختي كه در زمين مانده پس از استخراج از زمين شست‌وشو داده مي‌شود و پس از خرد شدن تبديل به نئوپان مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران فقط از تنه درخت استفاده شده و از منابع ديگر استفاده نمي‌شود اين درحالي است كه بيشترين سلولز در ريشه درخت وجود دارد اما در ايران ريشه درخت هيچ گونه استفاده‌اي نمي‌شود.
آقاجاني با اشاره به اهميت مقوله بازيافت افزود: بازيافت چوب يكي از راهكارهايي است كه امروزه دنيا منابع چوبي خود را از اين راه تامين مي‌كند.امروزه فناوري‌هايي در دنيا وجود دارد كه مبل وارد دستگاه مي‌شود و تمام اجزا در دستگاه تفكيك شده و مواد اوليه جديد بيرون مي‌دهد. درحالي كه در ايران ضايعات چوبي بسياري در كشور وجود دارد.
وي با اشاره به اين كه يكي از مشكلات، صادرات چوب خام با وجود كمبود در داخل است، گفت: كشوري كه در داخل نيازمند مواد اوليه است بايد عوارض صادراتي براي اين محصولات وضع كند و صنعت چوب ايران درخواست ۱۰۰ درصد عوارض صادراتي براي چوب خام را دارد. زيرا موادي كه مي‌تواند ايجاد ارزش افزوده و اشتغال كند لزومي ندارد صادر شود. اين درحالي است كه در سال ۹۳ حدود ۹۵۰۰تن صادرات انجام شده كه اين رقم نسبت به سال۹۲، ۵۴ درصد رشد داشته است. آقاجاني با بيان اين كه مهم‌ترين نگراني كمبود چوب با توجه به پروژه‌هاي در حال احداث است، گفت: بايد به فكر زراعت باشيم و كشاورزان از هم‌اكنون به نياز چوب در سال‌هاي ديگر باشند و در زمين‌هاي باير صنوبر بكارند و اجازه تغيير كاربري برخي زمين‌ها براي زراعت چوب داده شود. در سال گذشته اعضاي انجمن يك ميليون نهال مجاني بين كشاورزان محلي توزيع كردند چرا كه در ۴ سال آينده ميزان مصرف چوب به ۱۲ ميليون مترمكعب در سال مي‌رسد و براي تامين اين منابع نبايد منابع جنگلي را در نظر بگيريم.