پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : آمار اعلامي واردات و صادرات انواع چوب آلات، اوراق فشرده چوبي و مبلمان در سال 1395
یکشنبه، 14 مهر 1398 - 13:10 کد خبر:45037
پيام نفت:

 

آمار اعلامي واردات و صادرات انواع چوب آلات، اوراق فشرده چوبي و مبلمان در سال 1395

انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران آمار مربوط به واردات و صادرات انواع چوب آلات، اوراق فشرده چوبي و مبلمان در سال 1395را منتشر كرد...

 

 به نقل از انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران آمار صادرات و واردات محصولات چوبي به شرح زير است:

در بخش واردات:

واردات روكش هاي چوبي:
جمع كل واردات روكش هاي چوبي در اين مدت 3212 تن به ارزشي 179/911/7 دلار بوده است. اين مقدار واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/0 درصد كاهش داشته است. ارزش واحد هر تن روكش چوبي وارداتي در اين مدت 2425دلار بوده است.

واردات روكش هاي مصنوعي:
در اين دوره جمعا به ارزش 232/745/71 دلار انواع روكش هاي مصنوعي به شرح زير وارد كشور گرديده است :

1-    روكش PVC (ترمو پلاستيك) به مقدار 17831 تن و به ارزش 412/880/49 دلار (7% كاهش)
2-    روكش ملامينه به مقدار 5943 تن و به ارزش 918/072/19 دلار (3% كاهش)
3-    HPL (فرميكا) به مقدار 1487 تن و به ارزش 902/791/2 دلار (5/9 % كاهش). ميانگين قيمت HPL وارداتي 5/877/1 دلار محاسبه گرديده كه با 50% كم اظهاري مواجه مي باشد فقدان قيمت پايه موجب ضرر و زيان دولت و توليد كنندگان داخلي شده است.

واردات نئوپان:
مجموع واردات انواع نئوپان 17537 مترمكعب به ارزشي 838/302/3 دلار بوده است. اين مقدار نسبت به سال گذشته ۲۴٪ افزايش نشان ميدهد.


 نوع نئوپان مقدار واردات (متر مربع)   ارزش واردات (دلار)
 نئوپان خام از چوب 14346 2/452/086
نئوپان كار شده از چوب 315 124/560
OSB خام  1136  312/634
OSB كار شده 220 75/462
 نئوپان خام ساير 599  166/563
نئوپان كار شده ساير  421 171/533


واردات MDF:
مجموع واردات انواع MDF ، به مقدار 834/330/1 مترمكعب به ارزش 370/735/399 دلار بوده است، كه نسبت به سال گذشته با ۵ ٪ افزايش روبروست. موضوع بسيار مهم در واردات MDF اينست كه از 834/330/1 متر مكعب محصول MDF وارداتي 214/666/1 متر مكعب آن كه معادل 6/87٪ ميباشد بصورت خام وارد كشور شده است . ريز واردات انواع MDF به تفكيك در جدول زير آمده است :


 نوع MDF  مقدار واردات (متر مربع)  ارزش واردات (دلار)
 زير 5 ميلي متر خام 56682 13.214.207
 زير 5 ميلي متر روكش شده 2101 985.499
بين 5-9 ميلي متر خام  9746 2.424.512
بين 5-9 ميلي متر روكش شده 2993 2.095.570
بيشتر از 9 ميلي متر خام  1.034.463 264.357.140
بيشتر از 9 ميلي متر روكش شده 14250 8.504.706
 كفپوش كار شده  47718 33.607.110
پروفيل روكش شده  7549  4.878.560
ساير با دانسيته 0.5 تا 0.8 خام 65323 16.373.655
ساير با دانسيته 0.5 تا 0.8 كار شده  90.009  53.294.411


با توجه به اينكه قيمت پايه پروفيل روكش شده هر تن ۱۷۰۰ دلار ميباشد ملاحظه ميگردد واردات اين كالا نيز با ۵۰ ٪ كم اظهاري مواجه است.

واردات كل اوراق فشرده چوبي:
مجموع واردات اوراق فشرده چوبي در اين دوره 816/571/1 مترمكعب به ارزش506/602/503 دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۱ ٪ كاهش نشان ميدهد .

واردات مبلمان چوبي:
در سال ۱۳۹۵ مقدار ۲۳۸4 تن انواع مبلماني چوبي به ارزش 041/325/12 دلار وارد كشور گرديده است. اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر مقداري ۴۸٪ افزايش و از نظر ارزش ۶۸٪ افزايش نشان ميدهد. ميانگين ارزش اظهار شده هر كيلو گرم مبلمان چوبي 5/1 دلار ميباشد.

در بخش صادرات:

آمار مربوط به اين بخش نيز به شرح زير مي باشد:

•    مجموع صادرات انواع چوب آلات خام از كشور با ۳۴٪ كاهش نسبت به سال گذشته به ۲۹۴۰ تن به ارزش 171/615/2 دلار رسيده است .
•    صادرات روكش هاي چوبي ۶۸ تن به ارزش 298/125 دلار.
•    صادرات نئوپان با ۴۵٪ افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به مقدار106/41مترمكعب به ارزش 284/619/9 دلار رسيده است .
•    صادرات انواع تخته فيبرها ۱۳۳۵۱ مترمكعب به ارزش 791/961/18 دلار بوده است . (٪۲۴۱ افزايش نسبت به سال گذشته)
•    صادرات تخته لايه ۱۸ متر مكعب به ارزش ۱۷۴۷۵ دلار (5/77 % كاهش)
•    صادرات روكش PVC،44 تن به ارزش 767/53 دلار.
•    صادرات روكش ملامينه ۳۳۲ تن به ارزشي 837/855دلار.
•    صادرات روكشي HPL ، ۱۱ تن به ارزش 350/26 دلار
•    صادرات مبلمان چوبي نيز در اين دوره به مقدار ۴۰۵۷ تن به ارزش 327/319/6 دلار بوده، متوسط ارزش اظهار شده مبلمان صادراتي در اين دوره 55/1دلار به ازاي هر كيلوگرم بوده است. بنظر ميرسد هيچگونه تعادلي بين ميانگين ارزش مبلمان صادراتي و وارداتي وجود ندارد.


پانته آ جهان باز/ كابينت بانك
منبع: سايت انجمن كارفرمايان صنايع چوب ايران