پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مزاياي اقتصادي صادرات برق به كشورهاي همسايه/ «صادرات گاز به صورت خام» يا «تبديل آن به برق و صادرات برق»
پنجشنبه، 11 مهر 1398 - 10:00 کد خبر:45028
صادرات برق در مقايسه با صادرات گاز با توجه به شاخص هايي مانند ايجاد ارزش افزوده، استفاده از توان فني مهندسي داخلي و ايجاد اشتغال در داخل كشور و پايداري درآمدهاي صادراتي، مزاياي بيشتري براي كشور دارد.

پيام نفت:
به گزارش بولتن نيوز به نقل از عيار آنلاين، در سال هاي اخير، توليد گاز كشور همزمان با بهره برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي افزايش يافته است. با توجه به اين موضوع و با عنايت به ذخاير عظيم گازي كشور، بسياري از كشورهاي منطقه تقاضاي بالايي براي واردات گاز و برق از ايران دارند. در اين شرايط لازم است اولويت كشور بين دو گزينه «صادرات گاز به صورت خام» يا «تبديل آن به برق و صادرات برق» تعيين شود. موضوعي كه كه تاكنون به دليل نبود مديريت واحد انرژي در كشور و جدا بودن وزارت نفت از وزارت نيرو بي پاسخ مانده است. براي اين كار مي توان دو گزينه موردنظر را براساس چند شاخص اقتصادي و فني با يكديگر مقايسه كرد.

۱- ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي كشور: مطابق با اطلاعات موجود، صادرات گاز درآمدزايي نسبتا بالايي (حدود ۴ تا ۵ ميليارد دلار در سال ۹۲) براي كشور داشته است زيرا قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه در زماني كه قيمت هر بشكه نفت خام به طور متوسط برابر ۱۰۰ دلار بود، حدود ۴۵ سنت به ازاي هر مترمكعب بود. با اين وجود، محاسبات انجام شده نشان مي­دهد در صورتي كه براي تبديل گاز به برق، نيروگاه هاي سيكل تركيبي با راندمان ۵۰ درصد احداث شود، درآمد ناشي از صادرات برق براي كشور بيش از درآمد صادرات گاز مي­شود. براساس اين محاسبات، اگر گاز با قيمت ۴۴ سنت به ازاي هر متر مكعب به سرمايه گذار بخش غيردولتي براي تامين سوخت نيروگاه فروخته و هر كيلو وات ساعت برق توليدي با قيمت ۱۰ سنت به كشورهاي همسايه صادر شود، هم درآمد مناسبي براي دولت حاصل مي شود و هم بخش غيردولتي سرمايه گذار در اين حوزه از سودآوري قابل قبولي برخوردار خواهد شد.

۲- استفاده از توان فني مهندسي داخلي و ايجاد اشتغال در داخل كشور: صادرات گاز به صورت خام اشتغال زايي چنداني براي كشور ايجاد نمي كند زيرا صرفا اشتغال آن محدود به اجراي فرآيند انتقال گاز از پالايشگاه هاي گاز كشور به خطوط لوله گازي كشورهاي همسايه در مرزهاي ايران با آن كشورها است اما اگر گاز در داخل كشور به برق تبديل شود، در مراحل احداث و بهره­برداري ار نيروگاه از توان فني-مهندسي داخلي استفاده مي شود و با افزايش بازار براي شركت‌هاي داخلي فعال در اين حوزه، اشتغال مستقيم و غير مستقيم قابل توجهي در داخل كشور ايجاد مي گردد.

۳- پايداري بيشتر درآمدهاي صادراتي كشور: قيمت نفت در بازارهاي جهاني، يكي از عوامل اصلي تعيين قيمت گاز صادراتي ايران است اما قيمت گاز در بازارهاي جهاني صرفا يكي از عوامل موثر در تعيين قيمت برق صادراتي ايران است. بر همين اساس، اثرپذيري قيمت برق از نوسانات قيمت جهاني نفت به مراتب كمتر از اثرپذيري قيمت گاز از اين نوسانات است. در نتيجه، نوسانات ميزان درآمدهاي صادراتي كشور با صادرات برق به مراتب كمتر از صادرات گاز است(۱).

۴- نفوذ راهبردي در اقتصاد و وابسته سازي بيشتر اقتصاد كشورهاي همسايه به ايران: گاز طبيعي عمدتا براي تأمين حرارت و سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد و قابليت جايگزيني با ديگر حامل­هاي انرژي را در مدت كوتاهي دارد. علاوه بر اين، تامين گاز در يك منطقه بيشتر در فصل سرما از نظر اجتماعي و امنيتي اهميت بالايي پيدا مي كند. با اين حال، نفوذ و گستره­ مصرف برق در جهان به گونه­اي است كه تامين پايدار برق در هر منطقه اي از نظر اجتماعي و امنيتي اهميت بالاتري دارد. به علاوه، قطع برق، خسارت اقتصادي سنگيني نيز به بخش هاي مختلف مصرفي مانند صنايع وارد مي كند زيرا ايجاد جايگزين براي آن در كوتاه مدت امكان‌پذير نيست. در نتيجه، كشورهاي همسايه با واردات برق از ايران وابستگي به مراتب بيشتري در مقايسه با واردات گاز، به كشورمان خواهند داشت و اين امر جايگاه ايران را در سطح منطقه ارتقاء مي دهد.