پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : با افت فشار ميدان پارس جنوبي و شيل گاز آمريكا هزينه توليد و قيمت اتان تا 5 سال آينده افزايش خواهد يافت
چهارشنبه، 10 مهر 1398 - 03:54 کد خبر:45021

پيام نفت:

مهمترين منابع توليد گاز اتان جهان عبارتند از:

1- ميدان گازي پارس جنوبي

2- شيل گازهاي آمريكا

3- گازهاي همراه نفت

از 4 يا 5 سال آينده فشار برخي فازهاي پارس جنوبي به حدي كاهش مي يابد كه براي حفظ ميزان توليد مي بايست از كمپرسورهاي خاص در محل استخراج استفاده نمود كه اين موضوع هزينه استخراج را افزايش مي دهد اين وضعيت به مرور در سالهاي بعد نيز براي ساير فازهاي گازي حادث خواهد شد و از ده سال آينده غالب فازهاي پارس جنوبي با استفاده از كمپرسورهاي بزرگ و مخصوص خواهند توانست ميزان توليد خود را حفظ كنند. 

- سرعت افت فشار در ميادين شيل گاز بيش از ميادين متعارف است لذا از حدود 5 سال آينده هزينه توليد گاز اتان در شيل گازهاي آمريكا نيز تا حد قابل توجهي افزايش خواهد يافت.

- در خصوص گازهاي همراه نفت شرايط كشورهاي توليد كننده از قبيل ايران و عربستان و ونزوئلا و چند كشور ديگر خيلي تغيير منفي نخواهد داشت اما حجم توليد گاز اتان در اين بخش خيلي زياد نيست و تاثير چنداني بر قيمت اتان نخواهد داشت

 

 

- پيش‌بيني آغاز افت فشار پارس جنوبي از ۴ سال آينده


 

 

افت فشار و افزايش هزينه هاي توليد در ميادين شيل گاز آمريكا

 

منبع: وبلاگ نداي هموطن

http://nedayehamvatan.blogfa.com/