پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : وضعيت ذخاير ميدان گازي پارس جنوبي
سه شنبه، 9 مهر 1398 - 14:52 کد خبر:45020
پيام نفت:
 

وضعيت ذخاير ميدان گازي پارس جنوبي را اينجا مشاهده نمائيد