پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ميزان نفت ايران و عربستان نقش مهمي در رقابت آنها در جهان دارد.
چهارشنبه، 17 مهر 1398 - 01:49 کد خبر:45018
پيام نفت:

نفت كدام كشور زودتر تمام خواهد شد؟

© Sputnik / Igor Zarembo
به گزارش اسپوتنيك با استناد به گزارش بانك جهاني، بازار نفت، يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رقابت ايران وعربستان به شمار مي‌رود.

بانك جهاني در جديدترين گزارش خود موسوم به «ثروت درحال تغيير ملت ها» پيش بيني كرده است ذخاير نفتي ايران 155 سال ديگر دوام بياورد.

برآوردهاي اين نهاد بين المللي نشان مي دهد در ميان كشورهاي بزرگ نفتي، ذخاير نفتي ونزوئلا ديرتر از همه به پايان مي رسد. پيش بيني شده است 345 سال ديگر ذخاير نفت اين كشور به اتمام برسد. پس از ونزوئلا، ليبي قرار دارد و 275 سال طول خواهد كشيد تا ذخاير نفت ليبي به پايان برسد.

بر اساس اين گزارش ايران پس از ونزوئلا و ليبي در رتبه سوم از نظر ميزان پايداري ذخاير نفتي خود در ميان كشورهاي بزرگ نفتي قرار دارد. پس از ايران كانادا قرار دارد و پيش بيني شده است ذخاير نفتي اين كشور نيز 130 سال طول بكشد.

اين گزارش طول عمر ذخاير نفتي عراق را 110 سال، كويت 98 سال، امارات 97 سال، عربستان 80 سال، قطر 49 سال، نيجريه 48 سال و الجزاير را 40 سال پيش بيني كرده است.

برآوردهاي بانك جهاني در خصوص طول عمر ذخاير نفتي كشورهاي جهان بر پايه ميزان توليد و ميزان ذخاير اثبات شده فعلي آن ها انجام شده است.