پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : توليد نفت شيل آمريكا همچنان تحت فشار است
پنجشنبه، 11 مهر 1398 - 14:45 کد خبر:45015
پيام نفت:
 
  •  

 

توليد نفت شيل آمريكا همچنان تحت فشار است

توليد نفت شيل آمريكا همچنان تحت فشار است

رشد قيمت نفت در هفته هاي گذشته نتوانسته است كمك چنداني به توليدكنندگان نفت شيل در آمريكا ارائه كند.

به گزارش خبرگزاري يو پي آي از دنور، تحليلهاي مؤسسه پلاتس نشان مي دهد كه توليد در مراكز عمده نفت شيل در آمريكا كاهش يافته است و با وجود رشد قيمت نفت، سرمايه گذاري در اين زمينه همچنان پر خطر محسوب مي شود.

گزارش پلاتس نشان مي دهد كه در ماه مارس سال جاري ميلادي، توليد نفت در منطقه ايگل فورد در ايالت تگزاس آمريكا، سه درصد و در منطقه باكن در ايالت داكوتاي شمالي، دو درصد كاهش داشته است.

تيلور كيوي، كارشناس مؤسسه پلاتس، گفت: در سال 2015 ميلادي، توليدكنندگان نفت شيل در ايگل فورد و باكن توانستند با كاهش هزينه ها، شتاب بخشي به حفاري و نرخ بالاي توليد، سود بهره وري بالايي به دست آورند، اما با توجه به استمرار افت قيمت نفت، بهره وري ديگر نمي تواند نجات بخش باشد.

از سوي ديگر، آمار اداره اطلاعات انرژي آمريكا نيز نشان دهنده افت فعاليت حفاري در مناطق ياد شده در ماه آوريل سال جاري ميلادي است.


 
  •  

 

توليد نفت شيل آمريكا همچنان تحت فشار است

توليد نفت شيل آمريكا همچنان تحت فشار است

رشد قيمت نفت در هفته هاي گذشته نتوانسته است كمك چنداني به توليدكنندگان نفت شيل در آمريكا ارائه كند.

به گزارش خبرگزاري يو پي آي از دنور، تحليلهاي مؤسسه پلاتس نشان مي دهد كه توليد در مراكز عمده نفت شيل در آمريكا كاهش يافته است و با وجود رشد قيمت نفت، سرمايه گذاري در اين زمينه همچنان پر خطر محسوب مي شود.

گزارش پلاتس نشان مي دهد كه در ماه مارس سال جاري ميلادي، توليد نفت در منطقه ايگل فورد در ايالت تگزاس آمريكا، سه درصد و در منطقه باكن در ايالت داكوتاي شمالي، دو درصد كاهش داشته است.

تيلور كيوي، كارشناس مؤسسه پلاتس، گفت: در سال 2015 ميلادي، توليدكنندگان نفت شيل در ايگل فورد و باكن توانستند با كاهش هزينه ها، شتاب بخشي به حفاري و نرخ بالاي توليد، سود بهره وري بالايي به دست آورند، اما با توجه به استمرار افت قيمت نفت، بهره وري ديگر نمي تواند نجات بخش باشد.

از سوي ديگر، آمار اداره اطلاعات انرژي آمريكا نيز نشان دهنده افت فعاليت حفاري در مناطق ياد شده در ماه آوريل سال جاري ميلادي است.