پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : از افغانستان چنين چيزي بعيد است! + ويدئو
چهارشنبه، 17 مهر 1398 - 12:16 کد خبر:44972
پيام نفت:
 

از افغانستان چنين چيزي بعيد است! + ويدئو

 
 
 
Mute
Current Time1:09
Duration Time3:54
Loaded: 0%
Progress: 0%
Remaining Time-2:45

 

خاورميانه طبيعتي فوق‌العاده دارد و اغلب كشورهايي كه در اين محدوده واقع شده‌اند از تنوع در محيط زيستشان برخوردارند. كشورهايي مانند ايران، افغانستان يا پاكستان همه داراي كوه‌هايي زيبا، درياچه‌هايي خيره‌كننده و پوشش گياهي نابي هستند. شايد كمتر به ديد مقصدي گردشگري به افغانستان نگاه كرده باشيد اما در حقيقت اين كشور ظرفيت خوبي براي پيشرفت در اين صنعت دارد. فراموش نكنيد كه ديگر در افغانستان جنگ نيست بلكه اين روزها، اين كشور سرزميني زيبا براي گردش و تفريح محسوب مي‌شود. اگر هنوز هم شك داريد كه اين كشور مقصد خوبي براي سفر به شمار مي‌آيد يا خير، شما را به ديدن اين ويدئو دعوت مي كنيم.

براي اطلاعات بيشتر و ديدن نظرات ديگران راجع به افغانستان به صفحه نقد و بررسي كشور افغانستان مراجعه نماييد.


 

از افغانستان چنين چيزي بعيد است! + ويدئو

 
 
 
Mute
Current Time1:09
Duration Time3:54
Loaded: 0%
Progress: 0%
Remaining Time-2:45

 

خاورميانه طبيعتي فوق‌العاده دارد و اغلب كشورهايي كه در اين محدوده واقع شده‌اند از تنوع در محيط زيستشان برخوردارند. كشورهايي مانند ايران، افغانستان يا پاكستان همه داراي كوه‌هايي زيبا، درياچه‌هايي خيره‌كننده و پوشش گياهي نابي هستند. شايد كمتر به ديد مقصدي گردشگري به افغانستان نگاه كرده باشيد اما در حقيقت اين كشور ظرفيت خوبي براي پيشرفت در اين صنعت دارد. فراموش نكنيد كه ديگر در افغانستان جنگ نيست بلكه اين روزها، اين كشور سرزميني زيبا براي گردش و تفريح محسوب مي‌شود. اگر هنوز هم شك داريد كه اين كشور مقصد خوبي براي سفر به شمار مي‌آيد يا خير، شما را به ديدن اين ويدئو دعوت مي كنيم.

براي اطلاعات بيشتر و ديدن نظرات ديگران راجع به افغانستان به صفحه نقد و بررسي كشور افغانستان مراجعه نماييد.