پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : متانول ،سوخت سبز و تميز
پنجشنبه، 4 مهر 1398 - 04:43 کد خبر:44946
پيام نفت:
 
امروزه مساله انرژي و فشار واردات بنزين، افزايش قيمت سوخت و آلودگي هاي زيست محيطي توجه مديران را به خود جلب كرده است. متانول سوخت تميز و سبز است كه از منابع انرژي به طور گسترده اي قابل استحصال است. 
كشورهاي زيادي در زمينه تركيب متانول و بنزين و استفاده از آن براي سوخت جايگزين فعاليت كرده اند كه در نهايت پس از آزمايش هاي بسيار و عملياتي كردن استفاده از تكنولوژي احتراق كاتاليستي(در احتراق كاتاليستي،‌كاتاليست سرعت اكسيداسيون را بدون آنكه خود تحت واكنش شيميايي قرار بگيرد، افزايش مي دهد و روش نسبتا جديدي براي جلوگيري از تشكيل اكسيد نيتروژن در محفظه احتراق است) مشكلات تركيب متانول و بنزين را بدون آنكه نياز به تغيير در سيستم موتور احساس شود برطرف نموده اند. با استفاده از اين سوخت حدود ۸-۲۵ درصد در مصرف انرژي صرفه جويي خواهيم داشت و انتشارگازهاي آلاينده نسبت به قبل نيز كاهش خواهد داشت.
ويژگي هاي متانول و مزايا و معايب تركيب آن با سوخت را در زير خلاصه اي آورده شده است:
متانول در درجه حرارت پايين تر از بنزين مي سوزد، اما به دليل فراريت كمتر، استارت اوليه موتور در هواي سرد سخت تر انجام مي شود و از آنجا كه در مقايسه با زمان استفاده از سوخت هيدروكربني آب بيشتري همراه سوخت بوده و در حين احتراق توليد مي شود، اين آب با حل شدن CO و CO۲ محصول از احتراق تركيبات اسيدي كه سبب خوردگي بيشتر پوشش شيرها، نشيمن گاه شير و سيلندر مي شود را بوجود مي آورد كه جهت جلوگيري از خوردگي هاي اشاره شده، افزودني هاي مخصوصي ممكن است به سوخت اضافه شود تا اسيدها را خنثي كند. يون هاي هاليد محلول در متانول (يون هاي كلريد)، تاثير زيادي در افزايش خوردگي تشكيل لايه هاي اكسيد بر سطوح فلزي و conductivity دارند. از ديگر مشكلاتي كه در اين فرآيند با آن مواجه هستيم اين است كه متانول بصورت طبيعي رطوبت هوا را مستقيما از اتمسفر جذب مي كند. آب جذب شده متانول را در باك رقيق مي كند و ممكن است جدايي فاز بين تركيب متانول و بنزين اتفاق بيفتد. در پايان بايد توجه داشت كه به رغم آنكه استفاده از متانول به عنوان سوخت پايه، بازده حرارتي و توان خروجي بيشتري در مقايسه با استفاده از بنزين دارد (كه اين مهم به دليل نسبت اكتان بالا و گرماي تبخير بالاتر آن درمقايسه با بنزين اتفاق مي افتد)، اما مقدار مصرف خودرو با سوخت متانول به علت پايين بودن انرژي حرارتي آن نسبت به بنزين، بيشتر از خودرو با سوخت هاي هيدروكربني است؛ لذا يافتن نسبت مناسب ميزان متانول و بنزين در تركيب سوخت جديد بسيار مهم است. نسبت بهينه براي تركيب اين دو محصول ۱۵درصد متانول و ۸۵ درصد بنزين است . از مزاياي تركيب متانول و بنزين عبارتند از:
 در M۱۵ متانول با نسبت ۱۵درصد با ۸۵درصد بنزين مخلوط مي شود كه فشار واردات بنزين را كاهش مي دهد.
 به ميزان ۸-۲۵درصد در مصرف انرژي صرفه جويي مي شود.
 كاهش انتشار گازهاي آلاينده نسبت به قبل
 عدم نياز به تغيير در موتور اتومبيل ها
 مواد اوليه اين محصول ساده و در ايران قابل دسترس است.
 هزينه متانول نسبت به بنزين و اتانول پايين تر است و در درازمدت صرفه جويي اقتصادي قابل ملاحضه اي خواهد شد.
مترجم: محمد رضايي
منابع : Automative air pollution : issues and options for developing countries
Why methanol is a reliable transportation fuels