پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تحليل بازار متانول
سه شنبه، 2 مهر 1398 - 06:57 کد خبر:44936
پيام نفت:

با توجه به بررسي­هاي صورت گرفته از بازار متانول در دنيا و منطقه مي­توان به اهم نكات زير اشاره كرد:

·        متانول ساده­ترين نوع الكل و يا همان متيل­الكل است. اين ماده را مي­توان به عنوان يكي از مواد پايه صنعت پتروشيمي طبقه­بندي نمود. در سال ۲۰۱۴ اين ماده در حدود ۶۴ ميليون تن در كل دنيا توليد و مصرف شده است.

·        طي سال­هاي 2009 تا 2014 متوسط نرخ رشد سالانه متانول 8.6 درصد در سال بوده است. پيش­بيني مي­شود كه در سال 2019 حجم توليد متانول به 91 ميليون و 700 هزار تن افزايش پيدا كند.

·        در سال 2015، 9 ميليون و 392 هزار تن متانول از منطقه خاورميانه صادر شده است.

·        در سال 2024 حجم صادرات متانول منطقه خاورميانه نيز 12 ميليون و 828 هزار تن در سال پيش­بيني مي­شود.

·        59 درصد از متانول توليدي در دنيا مبتني بر گاز طبيعي بوده است. 31 درصد از متانول دنيا نيز به فرمالدهيد تبديل مي­شود.

·        ظرفيت اسمي متانول در كشور 5 ميليون و 44 هزار تن در سال است.در سال 96 توليد متانول 4 ميليون و 430 هزار تن بوده است.

·        مجموع ظرفيت اسمي طرح­هاي در حال احداث متانول در كشور، 29 ميليون و 710 هزار تن در سال است.

 

 

 

از مزاياي فناوري توليد متانول به موارد زير مي‌توان اشاره كرد:

·          استفاده از تخفيف خوراك گازي قابل ملاحظه(حدود 30 درصد) در زنجيره ارزش مصرف گاز براي مناطق وي‍‍‍‍ژه و كمترتوسعه‌يافته

·          در دسترس بودن فناوري بومي توليد متانول شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي براي متقاضيان

·          دستيابي شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به فناوري توليد كاتاليست سنتز متانول و سهولت تهيه اين كاتاليست براي متقاضيان توليد متانول

·          كوچكتر شدن حجم راكتورهاي سنتز متانول به هنگام طراحي و ساخت به دليل فعاليت بالاتر كاتاليست سنتز منانول بومي‌شده شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

·          استفاده از منابع گازي فراوان و در دسترس در ايران به عنوان خوراك-  به نقل از ترازنامه هيدروكربوري، در سال 1393 حدود 581 ميليون و مترمكعب گاز سبك (متان) در روز توليد شده است كه تنها 91/13ميليون مترمكعب از آن به عنوان خورك پتروشيمي مصرف شده است. با توجه به بهره­برداري كامل از فازهاي پارس­جنوبي طي سال­هاي پيش­رو انتظار مي­رود حجم عرضه خوراك به صنعت پتروشيمي افزايش پيدا كند.

 

 

 

- شرح فرآيند

اين فرايند شامل شش واحد مهم مي­باشد: 1) آماده سازي گاز خوراك؛ 2) ريفرمينگ بخار؛ 3) فشرده­سازي گاز سنتز؛ 4) سنتز متانول؛ 5) جداسازي متانول و 6) سيستم بخار و كندانس.

فرآيند توليد متانول در فشار پايين و با استفاده از كاتاليست مس انجام مي شود. مقادير H2S موجود در گاز طبيعي توسط فرآيند جذب در بسترهاي كاتاليستي اكسيد موليبنيوم و اكسيد روي جدا مي­شوند. گاز طبيعي سپس با بخار آب مخلوط و گرم شده و از لوله­هاي موازي حاوي كاتاليست اكسيد نيكل عبور كرده و گاز سنتز (CO, H2) بدست مي­آيد. قسمتي از گاز طبيعي خوراك در كوره ريفورمر سوزانده شده تا گرماي مورد نياز واكنش­هاي ريفرمينگ را فراهم سازد. گرماي دود خروجي از كوره ريفرمر براي توليد بخار داغ و نيز بخار اشباع جهت پيش­گرم كردن هواي مورد نياز احتراق مورد استفاده قرار مي­گيرد. از گرماي نهان و محسوس جريان گازسنتز براي افزايش ميزان بخار آب خروجي از بويلر و همچنين پيش­گرم كردن آب خوراك بويلر استفاده مي­شود. جريان گاز سنتز سپس در يك مبدل حرارتي آبي سرد شده و ميعانات آبي آن جدا مي­شود. گازي كه ميعانات آن گرفته شده وارد كمپرسور گازسنتز مي­شود. گاز سنتز بوسيله يك كمپرسور دو مرحله­اي گريز از مركز فشرده و با استفاده از گازهاي خروجي از راكتور گرم مي­شود.

اين مخلوط گازي بعنوان خوراك به راكتور سنتز متانول كه از نوع پوسته/ لوله با كاتاليست مس است، وارد مي­شود. گرماي واكنش­ها در پوسته راكتور به آب درحال جوش منتقل مي­شود. بخار توليد شده با بخار مرحله ريفورمينگ گاز طبيعي مخلوط و گرم مي­شود. جريان گازي محصول واكنش­ها پس از عبور از يك مبدل حرارتي (تبادل گرما ميان خوراك راكتور با خروجي راكتور)، بصورت غيرمستقيم توسط گازهاي مازاد (purge)، آب خوراك بويلر و آب خنك­كننده سرد مي­شود. آب و متانول چگاليده شده از طريق يك توربين مايع به يك مخزن ميراكننده نوسانات منتقل مي­شود. جريان گازهاي مازاد جدا شده از گاز برگشتي چگالش نشده، پس از عبور از يك توربين و سيستم شستشوي با آب، به سوخت ريفورمر افزوده مي­شود. در بخش خالص­سازي متانول تركيبات سبك از بالاي برج جدا مي شوند. محصول پاييني وارد برج دوم شده و در نهايت متانول با خلوص 9/99 درصد از بالاي برج جدا مي­شود.

 

 

2- مشخصات متانول توليدي

جدول 1- مشخصات متانول گريد AA را بر پايه فناوري شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي نشان مي­دهد.

جدول 1-  مشخصات متانول توليدي بر اساس فناوري NPC RT


Component

Content

Acetone and Aldehyds

0.003 percent by weight, maximum

Acetone

0.002 percent by weight, maximum

Acidity (as acetic acid)

0.003 percent by weight, maximum

Alkalinity (as ammonia)

0.003 percent by weight, maximum

Appearance

Free of opalescence, suspended matter                                                                                         and sediment (clear-colourless)

Carbonizable impurities, color

Not darker than colour standard No. 30                                                                                         of  ASTM D 1209, platinum cobalt scale

Color

Not darker than colour standard No. 5 of ASTM D 1209, platinum cobalt scale

Distillation range at 760 mm Hg, maximum

1.0°C (and shall incl. 64.6 ºC ± 0.1 ºC)

Ethanol, percent by weight, maximum

0.001

Non-volatile content, g per 100 ml, maximum

0.0010

Odour

Characteristics: non-residual

Permanganate fading time

No discharge of color in 50 min.

Specific gravity at 20ºC, maximum

0.7928

Water, percent by weight, maximum

0.10

Methanol, percent by weight, minimum

99.85
 

 

3- مصارف خوراك، يوتيليتي و كاتاليست

جداول 2 و 3 به ترتيب خوراك، يوتيليتي و كاتاليست مورد نياز واحد توليد متانول بر پايه فناوري شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي را نشان مي­دهد.

جدول 2- معرفي خوراك و يوتيليتي مورد نيز در واحد در واحد توليد متانول

 

-  Natural Gas

Feed

- Nitrogen

- Instrument Air

- Fuel Gas

- Cooling Water

- MP Steam

- De-mineralized  Water

Utility

 

 

جدول 3- معرفي كاتاليست‌هاي مصرفي در واحد توليد متانول


Catalyst type

Catalyst base

HDS Catalyst

Cobalt Molybdenum Catalyst

Sulphur Adsorption Catalyst

Zinc oxide

Reformer Catalyst

Nickel Oxide on Calcium aluminates support

Methanol Converters Catalyst

Copper Oxide, Zinc Oxide, Alumina catalyst supplier: (NPCRT)