پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : انقلاب انرژي چين، جهان انرژي را تحت تاثير قرار مي دهد
جمعه، 29 شهریور 1398 - 10:30 کد خبر:44926
پيام نفت:

انقلاب انرژي چين، جهان انرژي را تحت تاثير قرار مي دهد

تهران- ايرنا- آژانس بين المللي انرژي اعلام كرد، چين وارد فاز جديدي در توسعه اين كشور شده و فراخوان رييس جمهوري چين براي يك انقلاب انرژي در راستاي مبارزه با آلودگي و گذار به سوي يك مدل اقتصادي خدمات محورتر در حال انتقال بخش انرژي جهان به يك مسير جديد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، آژانس بين المللي انرژي روز چهارشنبه در گزارش «چشم انداز انرژي جهان 2017» افزود: سياست انرژي چين اكنون روي برق، گاز طبيعي و فناوري هاي ديجيتال كه پاك ترو كاراتر هستند متمركز است.
بنا به اعلام آژانس بين المللي انرژي، نرخ رشد تقاضاي انرژي چين از ميانگين هشت درصد در سال در طول سال هاي 2000 تا سال 2012 به كمتر از 2 درصد در سال در طول سال هاي 2012 تا پايان 2017 رسيده است و در سناريو جديد سياست هاي چين، اين ميزان باز هم كاهش مي يابد و به يك درصد در سال تا سال 2040 مي رسد.
آژانس بين المللي انرژي، كاهش نرخ رشد تقاضاي انرژي در چين را به افزايش كارايي انرژي نسبت داد و اعلام كرد، با اين حال چين در سال 2040 در سرانه مصرف انرژي، اتحاديه اروپا را پشت سر مي گذارد.
بنا به اعلام آژانس ياد شده، بدون معيارهاي جديد كارايي كه چين براي خود تعريف كرده است، مصرف نهايي انرژي اين كشور در سال 2040 معادل 40 درصد افزايش مي يابد.
آژانس مذكور همچنين تاكيد كرد، انتخاب هاي آينده چين در بخش انرژي براي جهان انرژي نيز تعيين كننده بوده و ممكن است گذار جهان به انرژي هاي پاك را تسريع كند.
همچنين، اندازه توسعه انرژي هاي پاك، صادرات فناوري هاي انرژي و سرمايه گذارهاي خارجي چين در بخش انرژي نيز نقش تعيين كننده اي در گذار جهان به انرژي هاي كم كربن دارد.
يك سوم انرژي بادي و خورشيدي جهان در چين مهار مي شود؛ همچنين 40 درصد سرمايه گذاري جهان در خودروهاي برقي توسط چين انجام مي شود.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1063*2025
مترجم: رفعت كرمي مهر*ناشر: ليلا جودي