پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : اكثر خانه هاي بريتانيا تا سال 2030 به انرژي تجديد پذير مجهز مي شوند
یکشنبه، 10 شهریور 1398 - 07:34 کد خبر:44895
پيام نفت:
زيست آنلاين: تقريبا تمام خانه ها و كسب و كارهاي بريتانيا تا سال  ۲۰۳۰ تحت برنامه هاي انرژي سبز توسط نيروي باد، انرژي خورشيدي و ...، به انرژي هاي تجديد پذير بادي و خورشيدي مجهز مي شود.


به گزارش زيست آنلاين، ربكا لانگ بيلي، وزير بازرگاني بريتانيا، روز سه شنبه اعلام كرد اين كشور متعهد است تا تا اواسط قرن، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را به صفر برسد. بنابر گفته وي، تقريبا تمام خانه ها و كسب و كارهاي بريتانيا تا سال  ۲۰۳۰ تحت برنامه هاي انرژي سبز توسط نيروي باد، انرژي خورشيدي و ...، به انرژي هاي تجديد پذير بادي و خورشيدي مجهز مي شود. در واقع؛ هدف فعلي انگليس كاهش ۸۰٪ گازهاي گلخانه اي و مضر تا سال ۲۰۵۰ گذاشته شده است.
چنين حركتي انگيزه انگليس را براي قرار گرفتن به عنوان پيشرو در كاهش گازهاي گلخانه اي در اتحاديه اروپا فراهم مي كند و نشان مي دهد كه اين كشور قصد دارد رهبر پيشرو بين المللي در حركت به سمت مسير توسعه سبز باشد.
اين كار همچنين مي تواند در مورد اقدامات تغيير آب و هوا موثر واقع گردد. درنهايت دولت انتظار دارد كه مشاوران آب و هوايي براي بررسي آنچه كه اهداف گرمايش جهاني به معناي اهداف كاهش كربن در انگلستان است، مورد نظارت دقيق خود قرار دهند. 
Long-Bailey، كه بعضي از آنها بعنوان يك رهبر آينده بالقوه احزاب انگليس ياد مي كنند، همچنين مجموعه اي از پيشنهادهاي جديد در مورد انرژي را براي رسيدن به هدف بلند مدت كربن ارائه داده اند. كارشناسان مي گويند كه اين مجموعه پيشنهادات نسبت به سياست هاي فعلي حزب جاه طلبانه تر هستند.
برآورد مي شود كه اين مجموعه طرح هاي پيشنهادي موجب كاهش ۸۵٪ برق از منابع تجديدپذير و توليد كربن تا سال ۲۰۳۰ بشود.

انرژي هاي تجديد پذير در بريتانيا


اين حزب همچنين قصد دارد، "موانعي" را كه محافظه كاران براي تجهيزات بادي و ساحلي در نظر گرفته اند، حذف نمايد. و تصميم دارد تا سال ۲۰۳۰ تجهيزات بادي را دوبرابر كند.
Long-Bailey گفت: "مزاياي بالقوه اين طرح ما را به يك اقتصاد پايدار بسيار سبز مي رساند. از اين رو ما مي خواهيم پيام رسان و پيشرو اين حركت بوده و مجموعه سياست هاي سبز خود را با همه افراد به اشتراك بگذاريم. نظريه هاي ما همچنين به مقابله با تهديد  هاي موجودي تغييرات آب و هوايي خواهد پرداخت.
وي افزود: در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد از كشور از گاز براي گرمايش استفاده مي كند، بيشتر مصرف از طريق بخشي از نفت و نسبت اندكي از منابع تجديد پذير مانند انرژي زيست توده است. به همين جهت بايد استفاده از سوخت هاي فسيلي به سرعت متوقف گردد.
جيم واتسون، مدير مركز تحقيقات انرژي انگليس، گفت: "اين پيشنهادات رويكرد بلندپروازانه بيشتري را نسبت به سياست فعلي ارائه مي دهد. با توجه به برق قابل تجديد، به ويژه باد،  اهداف جاه طلبانه پيشنهادي تا سال ۲۰۳۰ قابل دستيابي است. "
ساير مديران منابع صنعتي انگليس نيز به گاردين گفتند كه طرح هاي پيشنهادي براي افزايش برق سبز بلندپروازانه است اما مي تواند برآورده شود./ منبع: theguardian