پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : پروژه افزايش ظرفيت دريافت c3+/ورود پتروشيمي جم به خزانه طلا
شنبه، 5 مرداد 1398 - 05:15 کد خبر:44848
در اين پروژه با صرف هزينه حدود 3 ميليارد تومان سالانه بيش از سي ميليون دلار منفعت ايجاد مي شود. شرح جزئيات اين پروژه پر از موهبت به اين ترتيب مي باشد.


پيام نفت:

شركتهاي پتروشيمي كاويان و مرواريد و آرياساسول در هر ساعت 39 تن محصول ثانويه اي بنام c3+ توليد مي كنند كه در سال هاي گذشته  پتروشيمي جم صرفا مي توانست بين 11 تا 15 تن آن را دريافت كند و ميانگين دريافت c3+ توسط پتروشيمي جم در 10 سال گذشته حدود 13 تن بر ساعت بود لذا سه شركت ياد شده يا بايد آن را صادر مي كردند يا مي سوزاندند و بخش قابل توجهي از محصول ارزشمند c3+ در سال هاي گذشته از طريق فلرها سوزانده مي شد اما در سال 97 با اجراي پروژه افزايش ظرفيت c3+ در پتروشيمي جم در حال حاضر بطور متوسط 28 تن بر ساعت c3+ از سه شركت آريا ساسول، كاويان و مرواريد دريافت مي شود. 
از ابتداي سال 1397در خصوص افزايش ظرفيت برج هاي جدا كننده مطالعاتي خوبي انجام شد هم در واحد مهندسي و طرح ها و هم در واحد خدمات فني پتروشيمي جم و با چند شركت داخلي و خارجي مذاكره شد و نهايتا پس از بررسي سابقه عملكردي و بررسي رضايت مشتريان قبلي با شركت پنتان شيمي قرار داد طراحي و ساخت سيني هاي مربوط به سه برج جدا كننده ياد شده منعقد گرديد و شركت پنتان شيمي متعهد گرديد ظرفيت سه تاور ياد شده را 15 تا 20 درصد افزايش دهد. به يك شركت دانش بنيان داخلي اعتماد شد و نتيجه نسبتا خوبي نيز از اين اعتماد حاصل شد در زمان اورهال با نظارت ناظر شركت پنتان شيمي جايگزيني و نصب سيني هاي سه تاور انجام گرديد. با انجام اين پروژه باهزينه كمتر از 2.5 ميليارد تومان ظرفيت تاورهاي فوق افزايش يافت و قابليت دريافت خوراك ارزشمند C3+ در حالت در مدار بودن 3 كوره مايع،  ازحدود 15 تن به حدود 27 تن افزايش يافت. يعني در حالتي كه واحد الفين با 3 كوره مايع در مدار توليد قرار دارد اكنون مي تواند حدود 12 تن خوراك C3+ بيشتري دريافت نمايد. 
خوراك C3+ از جهات متعددي داراي اهميت خاص خود مي باشند از جمله اينكه اين خوراك وارد كوره ها نمي شود و هيچ فشار و مزاحمتي براي كوره ها و كمپرسور اصلي 301 ايجاد نمي كند چون از وسط واحد الفين به خوراك ها اضافه مي شود نه از ابتداي واحد(يعني كوره ها)  از طرف ديگر اين خوراك بسيار ارزشمند است زيرا بدون نياز به شكستن آن و هزينه هاي جانبي حدود  30 درصد آن محصول ارزشمند بوتادين است كه قيمت اين محصول گاهي به 3000 دلار بر تن هم مي رسد البته قيمت معمول آن حدود 950 دلار است. همچنين 30 درصد آن بنزين پيروليز و18 درصد آن پروپيلن و مابقي اتان و بوتان و سايرتركيبات گازي مي باشند. با توجه به كمبود شديد خوراك پروپيلن براي واحد پلي پروپيلن، تامين 2 تا 3 تن در ساعت يعني حدود 20 هزار تن خوراك پروپيلن در سال از اين طريق براي واحد پلي پروپيلن از اهميت اقتصادي ويژه اي برخوردار است. قيمت محصول پلي پروپيلن بين 1000 تا 1200 دلار بر تن است. بنزين پيروليز نيز با قيمت مناسب تحويل پتروشيمي نوري مي شود كه حدود 40 درصد آن بنزن است و اين بنزن جداسازي و تحويل پتروشيمي پارس مي شود تا پس تركيب آن با اتيلن محصول ارزشمند استايرن توليد شود و خوراك شركت هاي متعدد پلي استايرن كشور تامين گردد.( البته بنزن پتروشيمي جم بخشي از نياز پتروشيمي پارس را تامين مي كند نه همه نياز آن را)
قيمت خوراك C3+ حدود 70 درصد خوراك LPG است با افزايش ظرفيت انجام شده در اورهال آذر 1397،  سالانه 100هزار تن خوراك C3+ بيشتر قابل دريافت است. با لحاظ قيمت 400 دلار براي LPG قيمت خوراك C3+ حدود 280 دلار بر تن و 28 ميليون دلار براي 100 هزار تن مصرف جديد ساليانه مي شود اما ارزش محصولات حاصل از آن براي پتروشيمي جم  بطور متوسط 70 ميليون دلار در سال خواهد شد. 
اما در خصوص بوتادين اين توضيح لازم است كه با بهره برداري از شركتهاي پاد جم و صدف و PBR تخت جمشيد كل توليد بوتادين پتروشيمي جم صرف تامين نياز داخل خواهد شد و بوتادين در داخل كشور به محصولات ارزشمند حدود 1800 دلار بر تن تبديل مي شود و اگر واحد بوتادين جم افزايش ظرفيت نمي يافت اين شركتها مي بايست با صرف هزينه زياد بوتادين را از خارج كشور تامين مي نمودند. با افزايش ظرفيت و اصلاحات در برج جدا ساز بوتان از بوتادين مشكل خلوط 1-3 بوتادين بر طرف شد تا قبل از اين اصلاح به دليل نفوذ ايزوپرن در خوراك واحد بوتادين، اين واحد دچار مشكل تشكيل پاپ كورن و مشكلات ديگر در مبدل ها و تاورها ميشد و ظرفيت توليد پتروشيمي جم بطور متوسط 9 تا 10 تن بر ساعت بود اما اكنون قابليت توليد 15 تن بر ساعت بوتادين نيز وجود دارد.
مطلب مهم ديگر اينكه به دليل مشكلات ناشي از تحريم تامين كشتي هاي مخصوص حمل C3+ سخت وپر هزينه شده لذا فروش اين محصول براي پتروشيمي هاي ساسول و كاويان و مرواريد سخت است و بعضا مجبور مي شدند اين محصول را بسوزانند كه به دليل آلودگي هاي ناشي از آن با جرايم و اخطارهاي سازمان محيط زيست مواجه مي شدند از طرف ديگر سوزاندن اين محصول ارزشمند ظلم به اقتصاد ملي بود كه با افزايش ظرفيت دريافت C3+ در اورهال آذر 97 اين مشكل نيز چاره انديشي شد و اكنون بجاي سوزاندن در موارد ياد شده،  آن را به قيمت مناسب به پتروشيمي جم مي فروشند.