پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : چرا صندوق هاي بازنشستگي سهام شركتهاي زير مجموعه را در بورس آزاد نمي كنند!
یکشنبه، 9 تیر 1398 - 07:10 کد خبر:44780
سهام شناور يا آزاد اكثر شركتهاي بزرگ زير مجموعه صندوق هاي بازنشستگي زير ده درصد است و اين نشان دهنده تمايل شديد صندوق ها به شركت داري و مقاومت در مقابل خصوصي سازي است در حالي كه از هر جهت بهترين شيوه جهت خصوصي سازي آزاد سازي سهام شركتها از طريق فرآيند بورس است.


پيام نفت:

سهام شناور يا آزاد اكثر شركتهاي بزرگ زير مجموعه صندوق هاي بازنشستگي زير ده درصد است و اين نشان دهنده تمايل شديد صندوق ها به شركت داري و مقاومت در مقابل خصوصي سازي است در حالي كه از هر جهت بهترين شيوه جهت خصوصي سازي آزاد سازي سهام شركتهاي از طريق فرآيند بورس است.

10

 

 

 

*درصد سهام شناور آزاد چيست؟

سهام شناور آزاد يا Free Float به تعداد يا درصدي از سهام شركت‌هاي بورسي اطلاق مي‌شود كه در تملك مالكان اصلي و عمده شركت‌ها نبوده و انتظار معامله آن در آينده‌اي نزديك وجود دارد.به عبارتي ديگر ميزاني از سهام است كه در دستان افراد مختلفي از سرمايه‌گذاران بوده كه به طور روزانه يا هفتگي داد و ستد مي شود.

طبق دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب اول دي‌ماه 86 هيئت مديره سازمان بورس) هر يك از موارد زير در صورتي كه مجموعاً بيش‌تر يا مساوي 5 درصد كل سهام شركت باشند، جزو سهام شناور تلقي نمي شود: الف- سهام نگه‌داري شده توسط هر يك از سهام‌داران ب- سهام متعلق به سهام‌داران خانوادگي (اقوام نسبي درجه اول از طبقات اول و دوم) ) ج- سهام متعلق به اشخاص حقوقي هم‌گروه با مالكيت مستقيم يا غير مستقيم.