پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : گزارش اورهال آذر 97 به بازنشستگان: افزايش ظرفيت توليد(بخش سوم)
سه شنبه، 21 خرداد 1398 - 06:15 کد خبر:44750
با انجام اين پروژه باهزينه كمتر از 2.5 ميليارد تومان ظرفيت تاورهاي فوق افزايش يافت و قابليت دريافت خوراك ارزشمند C3+ در حالت در مدار بودن 3 كوره مايع، ازحدود 15 تن به حدود 27 تن افزايش يافت.


پيام نفت:
يكي از مهمترين دغدغه هاي مدير عامل افزايش ظرفيت توليد كل واحد هاي توليدي خصوصا واحد الفين به عنوان قلب مجتمع پتروشيمي جم بود. برنامه افزايش ظرفيت واحد الفين تا 15 درصد بالاتر از ظرفيت اسمي واقعي و افزايش ظرفت واحد هاي پلي اتيلن سنگين تا حداقل 20 درصد، پلي اتيلن سبك خطي حداقل 20 درصد، پلي پروپيلن تا 30درصد، واحد بوتادين تا 30 درصد رسما ابلاغ گرديد و هر هفته مدير عامل راسا اين طرح ها را از طريق واحد مهندسي و طرح ها و همچنين مديران ارشد مجتمع پيگيري مي نمود. اما تمركز افزايش ظرفيت بر روي قلب مجتمع يعني واحد الفين بود براي اين منظور چند برنامه بصورت موازي پيگيري مي شدند كه عبارت بودند از
1- افزايش ظرفيت تاورهايي كه در گام اول بيشترين ممانعت را براي افزايش توليد ايجاد مي كردند كه عبارت بودند از تاورهاي D.B و  D.P و D.E يعني برج هاي جدا كننده بوتان و پروپان و اتان
2- افزايش ظرفيت كوره هاي گازي و دوگانه(با قابليت خوراك گاز و مايع) با اصلاحات سخت افزاري،  نرم افزاري و قرآيندي
3- اصلاحات در كمپرسور اصلي يعني كمپرسور 301 
4- بررسي روش هاي مختلف جهت افزايش ظرفيت چند تاور مهم ديگر
5- ساير اقدامات لازم مرتبط با افزايش ظرفيت
 
در خصوص افزايش ظرفيت برج هاي جدا كننده مطالعاتي خوبي انجام شد هم در واحد مهندسي و طرح ها و هم در واحد خدمات فني و با چند شركت داخلي و خارجي مذاكره شد و نهايتا پس از بررسي سابقه عملكردي و بررسي رضايت مشتريان قبلي با شركت پنتان شيمي قرار داد طراحي و ساخت سيني هاي مربوط به سه برج جدا كننده ياد شده منعقد گرديد و شركت پنتان شيمي متعهد گرديد ظرفيت سه تاور ياد شده را 15 تا 20 درصد افزايش دهد. به يك شركت دانش بنيان داخلي اعتماد شد و نتيجه نسبتا خوبي نيز از اين اعتماد حاصل شد در زمان اورهال با نظارت ناظر شركت پنتان شيمي جايگزيني و نصب سيني هاي سه تاور انجام گرديد. با انجام اين پروژه باهزينه كمتر از 2.5 ميليارد تومان ظرفيت تاورهاي فوق افزايش يافت و قابليت دريافت خوراك ارزشمند C3+ در حالت در مدار بودن 3 كوره مايع،  ازحدود 15 تن به حدود 27 تن افزايش يافت. يعني در حالتي كه واحد الفين با 3 كوره مايع در مدار توليد قرار دارد اكنون مي تواند حدود 12 تن خوراك C3+ بيشتري دريافت نمايد. 
خوراك C3+ از جهات متعددي داراي اهميت خاص خود مي باشند از جمله اينكه اين خوراك وارد كوره ها نمي شود و هيچ فشار و مزاحمتي براي كوره ها و كمپرسور اصلي 301 ايجاد نمي كند چون از وسط واحد الفين به خوراك ها اضافه مي شود نه از ابتداي واحد(يعني كوره ها)  از طرف ديگر اين خوراك بسيار ارزشمند است زيرا بدون نياز به شكستن آن و هزينه هاي جانبي حدود  30 درصد آن محصول ارزشمند بوتادين است كه قيمت اين محصول گاهي به 3000 دلار بر تن هم مي رسد البته قيمت معمول آن حدود 950 دلار است. همچنين 30 درصد آن بنزين پيروليز و18 درصد آن پروپيلن و مابقي اتان و بوتان و سايرتركيبات گازي مي باشند. با توجه به كمبود شديد خوراك پروپيلن براي واحد پلي پروپيلن، تامين 2 تا 3 تن در ساعت يعني حدود 20 هزار تن خوراك پروپيلن در سال از اين طريق براي واحد پلي پروپيلن از اهميت اقتصادي ويژه اي برخوردار است. قيمت محصول پلي پروپيلن بين 1000 تا 1200 دلار بر تن است. بنزين پيروليز نيز با قيمت مناسب تحويل پتروشيمي نوري مي شود كه حدود 40 درصد آن بنزن است و اين بنزن جداسازي و تحويل پتروشيمي پارس مي شود تا پس تركيب آن با اتيلن محصول ارزشمند استايرن توليد شود و خوراك شركت هاي متعدد پلي استايرن كشور تامين گردد.( البته بنزن پتروشيمي جم بخشي از نياز پتروشيمي پارس را تامين مي كند نه همه نياز آن را)
قيمت خوراك C3+ حدود 70 درصد خوراك LPG است با افزايش ظرفيت انجام شده در اورهال آذر 1397،  سالانه 100هزار تن خوراك C3+ بيشتر قابل دريافت است. با لحاظ قيمت 400 دلار براي LPG قيمت خوراك C3+ حدود 280 دلار بر تن و 28 ميليون دلار براي 100 هزار تن مصرف جديد ساليانه مي شود اما ارزش محصولات حاصل از آن براي پتروشيمي جم  بطور متوسط 70 ميليون دلار در سال خواهد شد. 
اما در خصوص بوتادين اين توضيح لازم است كه با بهره برداري از شركتهاي پاد جم و صدف و PBR تخت جمشيد كل توليد بوتادين پتروشيمي جم صرف تامين نياز داخل خواهد شد و بوتادين در داخل كشور به محصولات ارزشمند حدود 1800 دلار بر تن تبديل مي شود و اگر واحد بوتادين جم افزايش ظرفيت نمي يافت اين شركتها مي بايست با صرف هزينه زياد بوتادين را از خارج كشور تامين مي نمودند. با افزايش ظرفيت و اصلاحات در برج جدا ساز بوتان از بوتادين مشكل خلوط 1-3 بوتادين بر طرف شد تا قبل از اين اصلاح به دليل نفوذ ايزوپرن در خوراك واحد بوتادين، اين واحد دچار مشكل تشكيل پاپ كورن و مشكلات ديگر در مبدل ها و تاورها ميشد و ظرفيت توليد پتروشيمي جم بطور متوسط 9 تا 10 تن بر ساعت بود اما اكنون قابليت توليد 15 تن بر ساعت بوتادين نيز وجود دارد.
مطلب مهم ديگر اينكه به دليل مشكلات ناشي از تحريم تامين كشتي هاي مخصوص حمل C3+ سخت وپر هزينه شده لذا فروش اين محصول براي پتروشيمي هاي ساسول و كاويان و مرواريد سخت است و بعضا مجبور مي شدند اين محصول را بسوزانند كه به دليل آلودگي هاي ناشي از آن با جرايم و اخطارهاي سازمان محيط زيست مواجه مي شدند از طرف ديگر سوزاندن اين محصول ارزشمند ظلم به اقتصاد ملي بود كه با افزايش ظرفيت دريافت C3+ در اورهال آذر 97 اين مشكل نيز چاره انديشي شد و اكنون بجاي سوزاندن در موارد ياد شده،  آن را به قيمت مناسب به پتروشيمي جم مي فروشند.
 
جهت مشاهده  بخشي از اقدامات ماندگار انجام شده در پتروشيمي جم اين فيلم ها را مشاهده نمائيد
 
 
گزارش و فيلم بومي‌سازي هزار قطعه صنعتي در پتروشيمي جم را اينجا مشاهده نمائيد
 
گزارش و فيلم بخش اول پروژ افزايش ظرفيت كوره هاي واحد الفين را اينجا مشاهده نمائيد
 
فيلم مستند HSE پتروشيمي جم  را اينجا مشاهده نمائيد
 
 
ادامه دارد....
 
 
 
 
 
 
 
Related image