پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : قدرت نظامي كم نظير كشور فقير پاكستان
دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 00:59 کد خبر:44748
پيام نفت:
قدرت نظامي كم نظير كشور فقير پاكستان را اينجا مشاهده نمائيد