پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : گزارش اورهال بزرگ پتروشيمي جم در سال ۱۳۹۷ (بخش اول)
دوشنبه، 13 خرداد 1398 - 07:03 کد خبر:44713
كوچكترين بي احتياطي مي توانست منجر به مرگ و خطر مصدوميت شخص يا اشخاص متعددي در حين اجراي اورهال گردد. مدير عامل پتروشيمي جم بصورت شبانه روزي در مجتمع حضور داشت و دائم بر فعاليت ها و زمان اجرا و ميزان دقت در اجرا و نكات ايمني نظارت مي نمود


پيام نفت:

اورهال كارخانه پتروشيمي به چه معني است؟
مدت بين ۲ تا چهار سال بعد از شروع توليد كارخانه هاي بزرگ پتروشيمي يا بعد از آخرين تعميرات اساسي، توليد كارخانه  متوقف و كليه تجهيزات و‌ماشين هاي دوار و ثابت مهم باز مي شود و‌كليه قطعات بازديد مي شوند و چنانچه ايرادي در تجهيزات دوار و‌ثابت مشاهده شود مي بايست تعمير يا نصب قطعه جديد انجام شود(به اين فرآيند اورهال مي گويند) آخرين اورهال پتروشيمي جم سال ۱۳۹۲ انجام شده بود البته نه بصورت جامع.

براي كارخانه هاي بزرگ و داراي صدها ماشين  دوار و‌ انواع تاورها و مبدل ها و ‌رئاكتورها و مخازن و غيره انجام عمليات اورهال پروژه اي بسيار حساس و‌ پر استرس و سخت است چرا كه حجم عظيم كارهاي مهم و حساس در يك مقطع زماني كوتاه حداكثر 30 روزه مي بايست انجام شوند. از طرف ديگر اجراي 236 پروژه مهم اصلاحي و پروژه هاي رفع موانع توليد بر عظمت اين اورهال بزرگ آذر ماه ۱۳۹۷ پتروشيمي جم افزود. در عمليات اجرايي گسترده  بيش از 3هزار نيروي كار متخصص و نيروهاي عملياتي بصورت 24 ساعته در دو شيفت مشغول كار بودند و  تامين به موقع كليه نياز هاي اين نيروها بدون كوچكترين وقفه و از طرف ديگر تامين كليه ادوات و تجهيزات مورد نياز بدون هيچ گونه اتلاف وقت لازمه انجام دقيق و به موقع فعاليت هاي تعريف شده در زمان تعيين شده بود. هزاران فعاليت اجرايي در اورهال تعريف شده بود و تاخير در اجراي هر يك از برنامه ها مي توانست بصورت دومينو بر ساير پروژه ها اثر بگذارد و زمان پروژه را طولاني كند لذا نظارت بر اجراي دقيق و به موقع هر يك از فعاليت ها، همچنين قبل از آن تعريف درست زمان مورد نياز براي هر فعاليت نياز به تجربه و تخصص و قدرت برنامه ريزي قوي داشت. هر روز تاخير در اجراي پروژه بيش از يك ميليون دلار عدم النفع براي سهامداران به دنبال داشت لذا تمام هم و غم و تمركز مديريت بر انجام به موقع اورهال با نهايت دقت و حفظ كليه اصول ايمني بود. كوچكترين بي احتياطي مي توانست منجر به مرگ و خطر مصدوميت شخص يا اشخاص  متعددي در حين اجراي اورهال گردد. مدير عامل پتروشيمي جم بصورت شبانه روزي در مجتمع حضور داشت و دائم بر فعاليت ها و زمان اجرا و ميزان دقت در اجرا و نكات ايمني نظارت مي نمود و ساير مديران و كاركنان شركت نيز با مشاهده تلاش ها و زحمات شبانه روزي مديرعامل انگيزه بيشتري براي تلاش مضاعف مي يافتند كه خاطرات شيريني از اين جهاد مقدس 26 روزه خلق گرديده است. مدير مجتمع، معاونين ايشان و مديران ارشد اجرايي مجتمع با درايت  و تلاش  خاطره و تجربه افتخار آفريني به يادگار گذاشتند. برخي كاركنان حتي زماني كه دچار بي حالي يا سرگيجه ناشي از خستگي كار مي شدند و در درمانگاه درون شركت مورد درمان قرار مي گرفتند به پزشك مي گفتند كاري كنيد ما سريع سر كار برگرديم،  وقتي مديرعامل اينگونه شبانه روز تلاش و دوندگي مي كند ما نمي توانيم اينجا بمانيم. شعار اورهال اين بود" جهاد ادامه دارد" و واقعا جهاد با تمامي معاني زيبا و عاشقانه و دلنشين آن ادامه داشت.

 

 

جزئيات پروژه هاي اصلاحي و تاثيرات ده هاميليون دلاري آنها در ادامه تشريح  خواهند شد.