پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : نماينده دادستان: سيد هادي رضوي ۱۰۷ ميليارد تومان از شبكه بانكي خارج و صرف عيش و نوش كرده / متهم: داماد شريعتمداري، وزير كار هستم نه نتانياهو
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - 04:30 کد خبر:44675

پيام نفت:
نماينده دادستان در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات سيد هادي رضوي و ۳۰ متهم ديگر پرونده بانك سرمايه، گفت: متهم سيد هادي رضوي از مجراي پرداخت رشوه به مديران بانك سرمايه بدون توديع وثيقه در حدود ۱۰۷ ميليارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبكه بانكي خارج و صرف عيش و نوش، سفر‌هاي خارجي، خودرو‌هاي لوكس و ملك كرده است.

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

نماينده دادستان: سيد هادي رضوي ۱۰۷ ميليارد تومان از شبكه بانكي خارج و صرف عيش و نوش كرده / متهم: داماد شريعتمداري، وزير كار هستم نه نتانياهو

نماينده دادستان در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات سيد هادي رضوي و ۳۰ متهم ديگر پرونده بانك سرمايه، گفت: متهم سيد هادي رضوي از مجراي پرداخت رشوه به مديران بانك سرمايه بدون توديع وثيقه در حدود ۱۰۷ ميليارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبكه بانكي خارج و صرف عيش و نوش، سفر‌هاي خارجي، خودرو‌هاي لوكس و ملك كرده است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاري ها، قاضي مسعودي مقام در ابتداي جلسه رسيدگي به اتهامات تعدادي از متهمان پرونده بانك سرمايه گفت: در اين جلسه به اتهامات ۲۱ نفر از اركان اعتباري بانك سرمايه و ۸ نفر از مديران اين بانك رسيدگي مي‌شود.

مسعودي مقام افزود: در رابطه با بانك سرمايه، چون بحث مشاركت در اخلال اقتصادي مطرح است، ابتدا كيفرخواست‌هاي ارسالي را رسيدگي مي‌كنيم.

رأي حسين هدايتي صادر شده كه تا چند روز ديگر اعلام مي‌شود

وي افزود: در رابطه با سه نفر از اعضاي هيأت مديره بانك سرمايه آقايان بخشايش و توسلي و كاظمي رأي صادر شده است. رأي حسين هدايتي هم صادر شده كه تا چند روز ديگر اعلام مي‌شود.

قاضي مسعودي با اشاره به اتهامات محمد هادي رضوي گفت: نماينده دادستان ابتدا اتهامات هادي رضوي و احسان دلاويز را قرائت مي‌كند و بعد سپس اتهامات ۸ نفر از مديران اين بانك را قرائت مي‌كند.

قاضي مسعودي مقام در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشيه‌اي پرهيز كنند و گفت: بيان سوابق و خوش‌نامي‌ها در رسيدگي ما بي‌تأثير است و سعي شود دفاعيات حقوقي باشد.

در ادامه رئيس شعبه سوم دادگاه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي اظهار كرد: آقاي نماينده دادستان تهران كيفرخواست آقاي سيد هادي رضوي و احسان دلاويز را قرائت فرمائيد، با توجه به اينكه متهمان اتهامات ديگري نيز دارند كه در صلاحيت اين دادگاه نيست.

قهرماني نماينده دادستان با حضور در جايگاه در قرائت كيفرخواست، گفت: كيفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سيد محمد هادي رضوي و احسان دلاويز مرتبط با فساد بانك سرمايه قرائت مي‌شود. بانك سرمايه به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران با مجوز بانك مركزي فعاليت خود را آغاز كرد.

وي افزود: صندوق ذخيره فرهنگيان و گروه ريخته‌گران دو گروه عمده سرمايه‌دار اين بانك هستند كه دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذيري را به بانك و سپرده گذاران تحميل كرده‌اند و در برخي موارد مديراني از سوي دو گروه مزبور انتخاب شدند كه توسط بانك مركزي رد صلاحيت شده‌اند كه سبب ارائه تسهيلات به افراد خاص شده است.

نماينده دادستان خاطرنشان كرد: يكي از دريافت كنندگان تسهيلات از بانك سرمايه آقاي سيد محمد هادي رضوي است كه موفق شده از طريق شركت‌هاي آينده‌سازان و ره‌پويان كوثر ۶۰ و ۲۰ ميليارد تومان به نام شركت‌هاي فوق و بدون توديع وثيقه تسهيلات دريافت كند و از طريق شركت شايگان تجارت آتيه با ۳ فقره ضمانت‌نامه ۲۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بدون اعتبارسنجي و توديع وثيقه دريافت كند و اقدام به خريد گوشت و مرغ از شركت پشتيباني دام استان تهران كرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانك مذكور را با چالش جدي مواجه كرده است.

وي افزود: همچنين سيد محمد هادي رضوي اقدام به خريد چندين ملك در نقاط مرغوب تهران كرده است كه ملك موسوم به صبا را در خيابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ ميليارد تومان خريداري كرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طريق گران‌نمايي به مبلغ ۱۲۰ ميليارد تومان بدهي خود را به بانك سرمايه تسويه كند و در اين خصوص از شخصي به نام محسن پارسائيان كمك مي‌خواهد و كارشناسان فوق پيرو تباني به ميزاني بيش از ۴ برابر ارزش واقعي ملك يعني ۱۲۵ ميليارد تومان ارزيابي مي‌كنند در حاليكه چند ماه پيش از ارزيابي از قبال تسهيلات بانك سرمايه اين ملك را خريداري كرده بود و براي خوش خدمتي محسن پارسائيان ۳۰۰ ميليون تومان پاداش پرداخت كرده است.

وي تصريح كرد: متهم سيد هادي رضوي ۱۲۰ ميليارد تومان به بانك سرمايه بدهكار بوده و از طريق گران‌نمايي ملك مذكور به مبلغ ۱۲۵ ميليارد تومان از بانك سرمايه ۵ ميليارد تومان طلبكار شده و چندين چك بابت طلب خود از بانك سرمايه دريافت و بابت طلب خود به شهرداري ارائه كرده است.

قهرماني گفت: متهم سيد هادي رضوي از طريق شركت آينده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به ميزان ۶۰ ميليارد تومان، ره‌پويان كوثر يك فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ ميليارد تومان، شايگان تجارت آتيه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از بانك سرمايه تسهيلات و ضمانت‌نامه دريافت كرده است.

نماينده دادستان اظهار كرد: در خصوص ملك صبا در خيابان اندرزگو كه اقدام به تهاتر كرده است اين ملك حسب ارجاع بازپرس ناحيه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ ميليارد تومان ارزيابي شده و هيأت كارشناسي سازمان بازرسي و كميته تحقيق و تفحص مجلس ملك را به ۲۶ ميليارد و ۳۰ ميليارد تومان ارزيابي كرده‌اند.

سيد هادي رضوي ۱۰۷ ميليارد تومان صرف عيش و نوش كرده است

وي افزود: متهم سيد هادي رضوي از مجراي پرداخت رشوه به مديران بانك سرمايه بدون توديع وثيقه در حدود ۱۰۷ ميليارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبكه بانكي خارج و صرف عيش و نوش، سفر‌هاي خارجي، خودرو‌هاي لوكس و ملك كرده است.

قهرماني در ادامه به تشريح مشخصات و عناوين اتهامي متهمان پرداخت و گفت: متهم سيد محمد هادي رضوي متهم به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان آزاد با قرار وثيقه است كه اتهامات ديگري دارند كه در دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد.

نماينده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاويز آزاد با توديع وثيقه است كه متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق معاونت تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۲ ميليارد تومان است.

نماينده دادستان ادامه داد: متهم ديگر احسان دلاويز از دوستان سيدهادي رضوي و امامي بوده است كه نفوذ قابل توجهي داشته است. سيد محمدهادي رضوي براي افزايش خط اعتباري اقدام به پرداخت ۲ ميليارد تومان به آقاي دلاويز كرده است كه نظر به نقش مؤثر متهم، انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي، معاونت در تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت براي او محرز و مسلم است.

نماينده دادستان در تشريح برخي ادله انتسابي به مواردي همچون جوابيه بانك مركزي، جوابيه اداره بررسي‌ها و سياست بانك مركزي مستندات ناظر بر پرداخت تسهيلات، گزارش مركز عمليات پليس آگاهي كشور، اظهارات سيد محمدهادي رضوي در بازپرسي و رونوشت ضمانت نامه‌هاي فروش گوشت، اظهارات خانم شريف كاظمي، مستندات تصويب و پرداخت تسهيلات، گزارش سازمان بازرسي كشور، رونوشت سند ملك اندرزگو و اظهارات آقاي احسان دلاويز در بازپرسي، استعلام اداره حقوقي قوه قضائيه در خصوص وصف كيفري و ... اشاره كرد.

وي افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانوني، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعيين مجازات قانوني مورد استدعا است. همچنين جرايم ذكر شده در محدوده قضائي شهر تهران ارتكاب يافته است.

نماينده دادستان بيان كرد: آقاي سيد محمدهادي رضوي سه فقره ضمانت نامه از بانك سرمايه دريافت كرده و هنوز در بانك سرمايه وصول نشده است. همچنين اتهامات انتسابي مبني بر دريافت تسهيلات از بانك مسكن، دي، اقتصاد نوين و صادرات در شعبه دادسراي جرايم پولي و بانكي مفتوح و قابل رسيدگي است.

در ادامه قاضي ضمن تفهيم اتهام به محمدهادي رضوي گفت: شما متهم به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي از طريق تحصيل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهيلات بانكي به ميزان يك هزار و ۷۵ ميليارد ريال هستيد، آيا اتهامات را قبول داريد؟

متهم محمدهادي رضوي ضمن رد اتهامات وارده گفت: از برگزاري دادگاه علني خوشحالم و از شما مي‌خواهم كه بدون ترس و لرز مطالبم را بگويم.

وي ادامه داد: اتفاقات عجيبي در پرونده من رخ داده كه حواشي است و شايد در پرونده مهم باشد. آقاي نماينده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌اي از دادسرا به بانك مركزي صادر شده است و من خواستم از بانك مركزي استعلام بگيرم آن‌ها به من گفتند در پرونده مي‌گذاريم. بنده نامه‌اي به معاونت بانك مركزي ارسال كردم و از بانك مركزي پرسيدم آيا اين نامه مشمول تسهيلات گيرندگان مي‌شود؟ كه بانك مركزي نامه‌اي به دادسراي پولي و بانكي صادر و تمام مستندات را ذكر مي‌كند. من از نماينده دادستان مي‌پرسم چرا اين نامه را به دادگاه نمي‌فرستيد كه نماينده دادستان صراحتاً مي‌گويد بانك مركزي پاسخ را صراحتاً مطرح كرده است.

در اين هنگام متهم نامه‌هاي بانك مركزي را قرائت كرد.

متهم رضوي ادامه داد: در كيفرخواست گفته شده من براي مخفي كاري شركت‌هايي ثبت كردم و تسهيلات گرفته‌ام. بايد بگويم كه در شركت صنايع آينده سازان فاطمي نوين من سمت مديرعامل را دارم و در شركت رهجويان كوثر ضامن تسهيلات بودم. پنهان كاري آن كجاست؟ ظاهراً خيلي دوست دارند بگويند محمدهادي رضوي داماد شريعتمداري است، ولي من كه داماد نتانياهو نيستم. من از دادگاه مي‌خواهم فارغ از داماد فلاني پرونده من بررسي شود.

اين متهم ادامه داد: در كيفرخواست گفته سقف اعتباري خود را رعايت نكرديد. اصل بدهي من ۸۰ ميليارد تومان است و من اميدوارم مبارزه با نزول خواري در اين پرونده و از اين به بعد شروع شود. از ۸۰ ميليارد تومان ده درصد دست آقايان مانده است و بعد از ارائه شدن اين مبلغ ۲۲ ميليارد تومان پول نقد به بانك سرمايه پرداخت كرده‌ام. چرا كذب مي‌گوييد. ۸۰ ميليارد كه داده‌ايد ۲۲ ميليارد گرفته‌ايد و مابقي به صورت ملك بوده است.