پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ضرورت توليد خودروهايي با موتور EF7
شنبه، 25 اسفند 1397 - 08:36 کد خبر:44595
پيام نفت:
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به روند روبه رشد توليد خودروهاي پايه گاز سوز در كشور ، گفت:در حال حاضر توليد خودروهاي با موتور EF7 در شركت ايران خودرو افزايش يافته به طوري كه هم اكنون توليد آن از مرز 80 هزار دستگاه گذشته است.


عباس كاظمي افزود:البته در سال جاري ميزان توليد خودروهاي پايه گاز سوز در ايران خودرو افزايش يافته و بايد اين روند افزايش ادامه يابد.
وي با بيان اينكه خودروهاي با موتورEF7 به لحاظ مصرف سوخت قابل مقايسه با خودروهاي گازسوز تبديل نيست ،تصريح كرد: هم اكنون تنها خودرويي كه در استاندارد توليد و مصرف سوخت در رده بسيار بالايي قرار دارد ،خودروهاي با موتور EF7 است .
وي با اشاره به مشكلات خودروهاي گاز سوز تبديلي دركارگاهها ،تاكيد كرد :بايد ساير خودروهاي توليدي نيز بوسيله تغيير در طراحي موتور تبديل به گازسوز شوند چرا كه اصولا تغيير بر روي موتورهاي بنزيني و گازسوز نمودن به اين روش صحيح نيست.
وي با بيان اينكه هم اكنون مشكلي به لحاظ تامين سوخت خودروهاي گازسوز وجود ندارد،  ياد آور شد:در حال حاضر تعادل قيمت در سوخت سي ان جي بسيار مهمتر از تامين آن است چرا كه هم اكنون مشكلي به لحاظ تامين وجود ندارد اما اينكه در ايجاد و تعداد جايگاههاي عرضه سي ان جي مشكلاتي است مطلب قابل انكاري نيست.
وي با اشاره به حمايتهاي شركت بهينه سازي مصرف سوخت در توليد خودروهاي پايه گاز سوز ،گفت:بر اساس سبد سوخت تدوين شده در چشم انداز 1404 ،بايد 17 درصد خودروها ديزلي ،12 درصد گازسوز باشند كه هم اكنون آمار توليد خودروهاي گازسوز بيش از رقم تعيين شده است.
وي در ادامه از نهايي شدن تدوين استاندارد مصرف سوخت خودروهاي پايه گاز سوز طي هفته هاي اخير خبر داد و گفت : ظرف هفته هاي آتي استاندارد مصرف سوخت خودروهاي پايه گازسوز نهايي خواهد شد.

خبرخودرو