پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : فشار بر پتروشيمي ها به خاطر مصرف ۲.۵ درصد گاز كشور ؟
چهارشنبه، 1 اسفند 1397 - 15:02 کد خبر:44538
پيام نفت:
قيمت گاز تحويلي به نيروگاه ها بسيار ارزان تر از واحد هاي پتروشيمي است اما به خاطر كمتر از ۵ ميليارد متر مكعب، گاز خوراك واحد هاي پتروشيمي با حواشي و جوسازي همراه شده است .
 

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، درحالي تلاش برخي براي تعيين نرخ 13 سنتي خوراك شركت هاي پتروشيمي در آيين نامه مربوطه شروع شده كه بنابر اعلام پيام نفت ، صنعت پتروشيمي به رغم همه اين فشارها در سال گذشته 20 ميليارد دلار درآمد براي كشور ايجاد و از نوسانات شديد قيمت ارز جلو گيري كرد و بار سنگين اشتغال را بصورت مستقيم و غير مستقيم بر دوش كشيد. پس چرا به خاطر 5 ميليارد متر مكعب از 200 ميليارد متر مكعب گاز مصرفي كشور به اين صنعت هجمه وارد شد؟ اين گونه فشارها سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين صنعت مولد و اشتغال زا را كم انگيزه يا مايوس نمي كند؟

براساس اين گزارش، مجموع توليد و واردات گاز در سال 93 به 210 ميليارد متر مكعب رسيد، تراز تجارت گاز(نسبت به صادرات به واردات) درسال گذشته مثبت بود؛ حجم صادرات گاز در سال گذشته 8 تا 9 ميليارد مترمكعب و واردات 5.5 ميليارد مترمكعب بود.

طي سال 94 بين 5 تا 7 ميليون مترمكعب گاز به كشور عراق و به طور ميانگين 30 ميليون مترمكعب در روز به كشور تركيه صادر خواهد شد. همچنين صادرات گاز به پاكستان نخواهيم داشت و به طور ميانگين 20 ميليون مترمكعب از تركمنستان وارد خواهيم كرد و تا پايان برنامه ششم، كل كشور تحت پوشش سراسري گاز قرار خواهد گرفت و توليد گاز تا پايان اين برنامه از 200 ميليارد مترمكعب به 400 ميليارد مترمكعب خواهد رسيد.

سال 93 حدود ٥٠ ميليارد مترمكعب گاز به نيروگاه ها تحويل شد و اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن، ١٥ ميليارد مترمكعب افزايش يافت.
كل گاز خوراك واحد هاي پتروشيمي كشور حدود 5 ميليارد متر مكعب از 200 ميليارد متر مكعب گاز مصرفي كشور درسال است. برخي وزرا در دولت محترم،برخي نمايندگان محترم مجلس، بسياري از رسانه ها و برخي افراد بگونه اي فضاسازي كرده اند كه گويي رانت عظيمي در گاز خوراك پتروشيمي ها وجود دارد.

در حالي كه سالانه حدود 30 درصد از گاز تحويلي با قيمت بسيار نازل به بخش خانگي و تجاري هدر مي رود. يعني سالانه 30 تا 50 ميليارد متر مكعب گاز در اين حوزه هدر مي رود اما جار و جنجال سر نمي دهند كه منابع كشور در حال هدر رفتن است. سالانه 50 ميليارد متر مكعب گاز تحويل نيروگاه ها مي شود كه راندمان آنها پايين و هرز روي انرژي در آنها بالا است. قيمت گاز تحويلي به نيروگاه ها بسيار ارزان تر از واحد هاي پتروشيمي است اما بخاطركمتر از 5 ميليارد متر مكعب گاز خوراك واحد هاي پتروشيمي چقدر حاشيه و جو سازي ايجاد شد.

مگر ارزش افزوده بالا،اشتغال گسترده و توليد علم و دانش بهره برداري و تعميرات و ساخت انواع قطعات و ده ها مزيت ديگر از اين صنعت بزرگ مولد و پيشرو حاصل نمي شود؟ پس اين همه هجمه به اين صنعت عظيم براي چه اتفاق افتاد؟ آيا برخي از اين بزرگواران ناخواسته در دامي كه رقبا و بدخواهان طراحي نموده اند گرفتار نشدند؟

در اين ميان شركت هاي پتروشيمي در راستاي مسئوليت اجتماعي،برنامه هاي فرهنگ سازي در مصرف گاز را نيز آغاز كرده اند. سال گذشته با پيشنهاد شركت پتروشيمي خراسان و همكاري شركت گاز استان و اداره كل آموزش و پرورش سمينار هاي متعددي با حضور معلم ها و دبيران مقاطع مختلف در كمپ پتروشيمي خراسان برگزار شد كه با استقال زيادي مواجه شد و چند هزار نفر از اين سمينارها بهره بردند.

در اين سمينارها آموزش ها و اطلاعات زيادي در خصوص روش هاي فرهنگ سازي مصرف بهينه انرژي خصوصا گاز در اختيار حضار قرار گرفت. اگر اينگونه فعاليت ها بتواند يك درصد از اسراف در مصرف گاز بكاهد ميزان آن از كل گاز خوراك واحد هاي پتروشيمي كشور بيشتر است. اين درحالي است كه گاز واحد هاي تجاري و خانگي با ارزان ترين قيمت در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.