پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : متوسط مصرف روزانه بنزين در ۴۰سال اخير +اينفوگرافيك
یکشنبه، 25 آذر 1397 - 15:12 کد خبر:44495
پيام نفت:

 

 
متوسط مصرف روزانه بنزين در ۴۰سال اخير +اينفوگرافيك

متوسط مصرف روزانه بنزين ايران طي ۴سال اخير در يك نمودار بررسي شد.

 

19