پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : متانول ايران ارزانترين محصول پتروشيمي دنيا/نمودار
پنجشنبه، 15 شهریور 1397 - 04:51 کد خبر:44387
پيام نفت:
سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران پس از تحريم ها، فرصت بزرگي براي بازارهاي جهاني پتروشيمي خواهد بود.
تحريريه پارسينه:ايران داراي چهارمين ذخاير اثبات شده نفت و دومين ذخاير گاز طبيعي متعارف و همچنين داراي يكي از بزرگترين ذخاير غني گاز اتان است. با توجه به اين كه ديگر كشورهاي خاورميانه، از منابع محدود اتان برخوردار هستند اين منبع غني اتان در ايران، يك فرصت بزرگ، براي درخشيدن پتروشيمي كشور در بازارهاي جهاني پتروشيمي بوده و اين در حالي است كه همزمان با روند رو به رشد توسعه صنعت پتروشيمي كشور مي توان پيش بيني كرد كه تا سال 1404 ايران به قدرت بزرگ پتروشيمي منطقه تبديل خواهد شد.
در همين حال «محمدحسن پيوندي» معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي توليد 25 ميليون تن متانول در پنج سال آينده و تبديل آن به اتيلن و پروپيلن را برگ برنده ايران در صنعت پتروشيمي برشمرد و گفت‌: تا سال 2022 ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي از ظرفيت 60 ميليون تن فعلي به 180ميليون تن خواهد رسيد‌.
شايان ذكر است از آنجا كه تحريمهاي بين المللي مانع توسعه بخش انرژي ايران، همچنين ورود سرمايه گذاران خارجي و تكنولوژي به اين كشور شده است اما با توجه به توان محدود افزايش توليد مواد خام شيميايي در كشورهايي مانند عربستان سعودي، كويت و عمان،  توليد اين مواد براي كشور ما مهم و قابل توجه بوده و مي تواند به يك مزيت نسبي در اقتصاد كشور تبديل شود.
در حقيقت، در سايه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران، صنعت پتروشيمي توانسته فرصت هاي سرمايه گذاري ارزشمندي را در اختيار اين كشور قرار دهد.
تا پيش از سال 2013 ميلادي آمريكا به طور مستقيم صنعت پتروشيمي ايران را تحريم نكرد  در سال هاي پس از قطعنامه 2006 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه تحريم ها بر صادرات انرژي ايران تحميل شد خريد و فروش نفت ايران به شدت كاهش يافت.
به دنبال اين تحريمها، تجارت با كشورهاي اروپايي عملا از بين رفت و پاي آفريقا، برخي از كشورهاي آمريكاي جنوبي، هند و چين وسط كشيده شد در نتيجه صادرات به سمت اين كشورها هدايت شد.
 
همچنين تحريم‌هاي ايالات متحده نيز به‌طور گسترده صنعت پتروشيمي را تحت تاثير قرار داد و در نتيجه حجم صادرات پتروشيمي به شدت افت كرد. اما در پاسخ به اين اتفاق، ايران سطح توليد پتروشيمي خود را افزايش داد و اين در حالي است كه امروز ايران داراي خط توليد گسترده‌اي از محصولات پتروشيمي از جمله حدود 100 محصول اعم از اسيد استيك تا زايلن مخلوط است كه اين خط توليد، خدمتي بزرگ به اقتصاد ايران و پيشرفت كشور مي‌كند.
حالا پتروشيمي ايران با برداشته شدن تحريمهاي بين المللي و رها شدن از موانع صادراتي حاصل از تحريمهاي بانكي، بيمه، حمل و نقل و مبادله نفس راحتي خواهد كشيد و جان تازه اي خواهد گرفت. علاوه بر اين، رفع تحريمها به جذب سرمايه گذاري خارجي سرعت داده و امكان تكميل پروژه ها را سرعت مي بخشد.

http://www.planet-9.com/the-polk-blog/114396-appreciable-interest-investing-iran-s-petrochemical-industry-after-sanctions.html