پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : دودبي تدبيري در كنترل فلرفازهاي گازي
یکشنبه، 19 فروردین 1397 - 07:59 کد خبر:44206
فلرهاي پارس جنوبي مي سوند و سلامت مردم منطقه را نيز به همراه خود مي سوزانند چنانچه به اندازه ارزش يكسال گازي كه فلر مي شود سرمايه گذاري مي شد اكنون مردم منطقه به اين آلودگي جانكاه گرفتار نمي شدند و بين 6 تا 12 ميليارد دلار نيز به درآمد ملي افزون مي گشت


پيام نفت:

 براي 12 پالايشگاه ديگر پارس جنوبي  بايد 500 ميليون دلار سرمايه گذاري مي شود تا بحث مشكلات فلرينگ در منطقه عسلويه حل شود.گفته مي شود روزانه حدود 20 ميليون متر مكعب و سالانه 7 ميليارد متر مكعب گاز فلر در فازهاي گازي پارس جنوبي مي سوزد كه ارزش آن بر اساس هر متر مكعب 15 سنت برابر يك ميليارد دلار است حتي اگر ميزان فلرينگ نصف مقدار ياد شده باشد سالانه 500 ميليون دلار گاز فلر مي شود در حالي كه هزينه استحصال اين گاز ها و بازگرداندن اين حجم عظيم گاز به خط حدود 500 ميليون دلار سرمايه گذاري لازم است بيش از 15 سال است كه فلرهاي پارس جنوبي مي سوند و سلامت مردم منطقه را نيز به همراه خود مي سوزانند چنانچه به اندازه ارزش يكسال گازي كه فلر مي شود سرمايه گذاري مي شد اكنون مردم منطقه به اين آلودگي جانكاه گرفتار نمي شدند و بين 6 تا 12 ميليارد دلار نيز به درآمد ملي افزون مي گشت آري اينگونه منافع ملي بخاطر ضعف و عدم شجاعت و درايت مسئولين مربوطه ضايع مي شود و در آتش بي تدبيري هامي سوزد