پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : حيف صدها ميليون دلار از منابع ارزشمند در فاز 19 پارس جنوبي
شنبه، 18 فروردین 1397 - 16:01 کد خبر:44205
يك نمونه از اين حيف هاي تاسف بار سوزاندن يك ميليارد دلار در سال گاز هاي ارزشمند اتان و بوتان و پروپان فاز 19 در خط سراسري است اين محصولات ارزشمند به عنوان سوخت در خط سراسري تزريق و در نيروگاه ها و ساير بخش ها به عنوان سوخت از آنها استفاده مي شود در حالي كه فقط 800 هزار تن گاز اتان آن نياز شديد واحدهاي الفيني كشور است كه طي يكسال گذشته به دليل كمبود اتان زير ظرفيت توليد داشته اند

پيام نفت:

تفاوت حيف و ميل در اين است كه در  فقره  ميل، دزدي و اختلاس صورت مي گيرد و در موضوع حيف از بين رفتن فرصت ها و سوختن امكانات و سرمايه هاي ملي ناشي از ضعف مديريت و كم تدبيري و كم تواني حاصل مي شود جمع ميل ها يا دزدي هايي كه طي 40 سال گذشته در كشور به وقوع پيوسته به نظر مي رسد حدود 10 ميليارد دلار باشد كه بخش قابل توجهي از آنها شناسايي شده و باز ستانده اند اما ميزان خسارت و هزينه هاي ناشي از حيف بسيار سنگين و سرسام آور است شايد با محاسبه دقيق ميزان از دست دادن فرصت ها و منابع اين مبلغ به هزار ميليارد دلار نيز برسد آنچه كشور و ملت را به تنگنا مي كشاند حيف منابع و امكانات و فرصت هاي مديريتي است كه صدها و هزاران مورد براي ذكر مثال وجود دارد.

يك نمونه از اين حيف هاي تاسف بار سوزاندن يك ميليارد دلار در سال گاز هاي ارزشمند اتان و بوتان و پروپان فاز 19 در خط سراسري است اين محصولات ارزشمند به عنوان سوخت در خط سراسري تزريق و در نيروگاه ها و ساير بخش ها به عنوان سوخت از آنها استفاده مي شود در حالي كه فقط 800 هزار تن گاز اتان آن نياز شديد واحدهاي الفيني كشور است كه طي يكسال گذشته به دليل كمبود اتان زير ظرفيت توليد داشته اند و اين اتان رزشمند مي بايست به واحدهاي الفيني عسلويه تزريق و 800 ميليون دلار انواع محصولات پلي اتيلني حاصل از آن ضمن تامين نياز داخل به بازار هاي جهاني نيز صادر مي گرديد و بخش از كمبود منابع ارزي را جبران مي نمود. دليل عدم تزريق اين محصول ارزشمند به واحد توليدي اين است كه فاز 19 راه اندازي شد اما حدود 60 كليومتر خط اتان آن احداث نگرديد در حالي كه هزينه 60 كيلومتر خط لوله اتان در مقابل هزينه ساخت پالايشگاه فاز 19 بسيار ناچيز محسوب مي گرديد چرا انجام نشد ؟ به دليل ضعف مديريت و برنامه ريزي در اين حوزه،  به دليل عدم نظارت و پيگيري عالمانه و صحيح،  و هزينه اين ضعف سوختن صدها ميليون دلار منابع ارزشمند اتان و پروپان و بوتان است. اي كاش سازمان هاي نظارتي بجاي پرداختن به مسائل كم اهميت،  اين مسائل مهم و ملي را پيگيري و نتيجه را به ملت بصورت صريح و شفاف و بي كم و كاست گزارش مي نمودند به مردم مي گفتند كه مديريت غير علمي و آمرانه و ناصحيح چه هزينه هاي سنگيني را بر اين ملت تحميل نموده و مي نمايد از صدها ميليارد دلار حيف ناشي از مديريت هاي ضعيف منفعل كم تحرك و محافضه كارانه و غير علمي در برخي بخش هاي مهم به مردم گزارش دهند هزينه هاي سنگين عدم جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و حيف هاي صدها ميليارد دلاري ناشي از آن را به مردم گزارش نمايند.