پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مقايسه اشتغال و سود باغ هاي جم با پتروشيمي هاي عسلويه
دوشنبه، 13 فروردین 1397 - 17:00 کد خبر:44192
تعداد اشتغال واحد پتروشيمي ياد شده 300 نفر سود سالانه آن حدود 40 ميليون دلار است اما اشتغال باغ بزرگ ياد شده ده هزار نفر و سود آن نيز همسان با واحد پتروشيمي ياد شده مي شود.يك باغ ده هزار هكتاري با آبياري قطره اي سالانه حدود 5 ميليون متر مكعب آب نياز دارد.


پيام نفت:

در هر هكتار 400 درخت قابل كشت است كه هر درخت ليمو بطور متوسط 50 كيلو ليمو  مي دهد كه قيمت هر كيلو حدود نيم دلار و هر تن 500 دلار است جهت كاشت هزار هكتار باغ ليمو بصورت مدرن و با آبياري قطره اي حدود صد ميليون تومان سرمايه گذاري نياز است يعني 1000 هكتار صد ميليارد تومان معادل 22 ميليون دلار نياز است. براي احداث كوچكترين واحد پليمري عسلوبه حدود 250 ميليون دلار سرمايه گذاري ثابت انجام شده با اين مبلغ مي توان حداقل 10 هزار هكتار باغ ليمو كاشت كه ميزان توليد آن برابر 220 هزار تن به ارزش 110 ميليون دلار است. تعداد اشتغال  واحد پتروشيمي ياد شده 300 نفر سود سالانه آن حدود 40 ميليون دلار است اما اشتغال باغ بزرگ ياد شده ده هزار نفر و سود آن نيز همسان با واحد پتروشيمي ياد شده  مي شود.يك باغ ده هزار هكتاري با آبياري قطره اي سالانه حدود 5 ميليون متر مكعب آب نياز دارد. سالانه ميليون متر مكعب آب باران از شهرستان جم به دريا سرازير مي شود و چنانچه با احداث چند سد كوچك با قابليت ذخيره هر كدام 2 تا 3  ميليون متر مكعب بتوان آبهاي سطحي را كنترل نمود مي توان با احداث هزاران هكتار باغ براي جونان بيكار شغل مناسب ايجاد كرده و همچنين نسبت با احداث واحدهاي فراوري با نگاه صادراتي اقدام و در ابن حوزه نيز اشتغال فراهم نمود. پساب تصفيه خانه شهر جم را مي توان در حد استاندارد هاي لازم جهت تامين نياز درختان ميوه مجهز نموده و از پساب شهر هاي جم و نار و انارستان به منظور توسعه درختكاري استفاده كرد.

اين منطقه در ۶۵ كيلومتري منطقه عسلويه قرار دارد كه به دليل وجود كوه‌هايي در اطراف اين شهر، به دور از آلودگي زياد و رطوبت شديد منطقه عسلويه قرار گرفته‌است. شهر جم پاكترين شهر نزديك عسلويه مي‌باشد. شهر جم در منطقه‌اي كوهستاني با درجه حرارت متوسط ۲۳ درجه سانتيگراد (۸ درجه كمتر از عسلويه) از خنكترين شهرهاي استان بوشهر است. رطوبت نسبي آن ۳۴ الي ۵۱ درصد (۴۰ درصد پائين‌تر از عسلويه) و ميزان بارندگي آن ۳۰۸ ميلي‌متر در سال است.  سالانه 500 تا يك ميلبارد متر مكعب آب در حوزه آبريز شهرستان جم جريان مي يابد كه مي توان با احداث سد هاي محلي در نقاط مختلف از اين مزيت استفاده مناسب بعمل آيد.

سال 1393:

«ريز پاد» شهرستان جم يكي از خوش آب و هواترين شهرستان هاي استان بوشهر است كه در استان رتبه اول كشت مركبات را به خود اختصاص داده است. بخش ريز قطب كشاورزي شهرستان جم داراي محصلاتي از قبيل خرما،ليمو ترش،پرتقال،گوجه فرنگي و  ديگر مركبات و صيفي جات مي باشد.

به گزارش خبرنگار ما طه بهرامي پور برداشت ليمو ترش از باغ هاي بخش ريز از اواخر تير ماه آغاز شده  و تا اواسط شهريور ادامه مي يابد.


حيدر حياتي ،رئيس جهاد كشاورزي بخش ريز در مصاحبه با خبرنگار ريز پاد گفت: حدود 600 هكتار از زمين هاي كشاورزي در بخش ريز زير كشت مركبات است و پيش بيني مي شود امسال از هر هكتار بين 21 تا 25 تن محصول ليمو ترش برداشت گردد.

 حياتي افزود : محصول برداشت شده به استانهاي تهران ، اصفهان ، شيراز و ديگر استانهاي كشور ارسال مي گردد.

وي با بيان اينكه هر ساله محصول تعدادي از باغات ليمو ترش به صورت يكجا توسط اشخاص حقيقي خريداري مي شود ، اظهار داشت: قيمت عمده هر كيلو ليمو ترش در حال حاضر بين 1800 تا 2200 تومان در حال نوسان است و قيمت هر كيلو در بازار بين 3000 تا 4000 تومان به فروش مي رسد.

ايشان با اشاره به بحران كم آبي در بخش ريز گفت: متاسفانه خشكسالي و كم بود آب كه چند ساليست گريبانگير كشاورزان اين منطقه شده است بر روي ميزان توليد و كيفيت محصولات كشاورزي تاثير زيادي داشته است .

حياتي كف شكني چاه آب ،صادر نشدن پروانه چاه و سوخت را از ديگر مشكلات كشاورزان بخش ريز دانست.