پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : نيروگاه زغال سنگ سوز، ارزان‌ترين شيوه توليد برق
چهارشنبه، 1 آذر 1396 - 07:25 کد خبر:43970
با وجود حل شدن مشكلات زيست‌محيطي و منابع آب موردنياز براي توسعه نيروگاه‌هاي زغال سنگ سوز در دنيا، اين دسته از نيروگاه‌ها در كشور هنوز توسعه نيافته است. كشور ايران داراي منابع عظيمي از زغال سنگ براي توليد برقي با قيمتي به مراتب ارزان‌تر از حتي گاز دارد.

پيام نفت:

با وجود حل شدن مشكلات زيست‌محيطي و منابع آب موردنياز براي توسعه نيروگاه‌هاي زغال سنگ سوز در دنيا، اين دسته از نيروگاه‌ها در كشور هنوز توسعه نيافته است. كشور ايران داراي منابع عظيمي از زغال سنگ براي توليد برقي با قيمتي به مراتب ارزان‌تر از حتي گاز دارد.

به گزارش عيارآنلاين، وجود منابع غني زغال سنگ و برنامه‌هاي تشويقي وزارت نيرو به تنوع بخشي در سبد تامين انرژي برق، ايران را به كشوري مستعد براي ساخت و توسعه منابع تجديدپذير توليد برق سوق داده است. از طرفي با توجه به پايان پذيري منابع فسيلي وابستگي زياد به نفت و گاز در توليد برق مي‌تواند عاملي براي تهديد امنيت انرژي كشور باشد.

بررسي‌ گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال ۹۴ نشان داده است كه بيش از ۹۵ درصد از برق نيروگاه‌هاي كشور با استفاده از سوخت‌هاي فسيلي توليد مي‌شود. اين در حالي است كه امكان تنوع بخشي به منابع انرژي كشور براي توليد برق با استفاده از ديگر منابع از جمله زغال سنگ، مهيا است.  در حال حاضر، منابع عظيم زغال سنگ حرارتي در نقاط مختلف كشور از جمله ناحيه طبس وجود دارد كه به دليل نبود نيروگاه زغال سوز در كشور تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است.

مهم‌ترين نگراني توسعه نيروگاه‌هاي زغال سنگ سوز، مباحث زيست محيطي و مصرف بالاي آب دراين نيروگاه‌ها است كه امروزه با ارتقاي فناوري بهره برداري، مصرف آب در اين نيروگاه ها با توجه به فناوري شست و شو و بازچرخاني مايع، به كمترين ميزان رسيده است. همچنين با ورود روشهاي جديد فيلترسازي مباحث زيست‌محيطي نيروگاه‌هاي زغال سنگ سوز نيز حل شده  است.

كشورهاي توسعه‌يافته از جمله امريكا، آلمان و انگليس بخش زيادي از برق خود را در نيروگاه‌هاي زغال سنگ سوز توليد مي‌كنند كه دليل آن، مزيت اقتصادي استفاده از اين سوخت فسيلي است. چراكه قيمت زغال سنگ، در مقايسه با ساير سوخت‌هاي فسيلي، پايين‌تر است. محاسبات نشان داده است كه هزينه توليد برق با استفاده از منابع زغال سنگ يك سوم گاز است و  اين مقدار يك پنجم هزينه توليد برق بااستفاده از سوخت مايع است.

گفتني است كه پروژه ساخت نيروگاه زغال سنگ سوز طبس نخستين نيروگاه از اين دست در كشور است كه به ظرفيت ۶۵۰ مگاوات در ۸۵ كيلومتري شهرستان طبس و در جوار معدن هاي زغال سنگ مزينو در طبس ساخته مي شود. نيروگاه زغال سنگ سوز طبس با تأمين مالي بانك توسعه صادرات ايران و مشاركت كنسرسيوم «مپنا» و «شانگهاي الكتريك» چين ساخته مي‌شود. پيش از اين عمليات اجرايي پروژه نيروگاه زغال سنگ سوز طبس از سال ۱۳۸۷ آغاز شد اما امكان گشايش اعتبار اسنادي يا ال.سي براي پروژه وجود نداشت.

بنابر اين با توجه به مزيت ارزان بودن برق توليدي با استفاده  از زغال سنگ و حل شدن مسائل زيست محيطي و آبي توسعه اين دسته از نيروگاه‌ها، ضروري است كه زمينه اكتشاف و استخراج اين  ماده معدني با ارزش با هدف تنوع در توليد برق و مسائل امنيت انرژي در كشور بيش از پيش فراهم گردد.