پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : آخرين اخبار از توسعه ميدان نفتي خزر/ درخواست همكاري از سوي آذربايجان
دوشنبه، 8 خرداد 1396 - 10:56 کد خبر:43547
دلاويز گفت: يكي از كشورهاي متقاضي براي توسعه اين ميدان آذربايجان است و ما در حال مطالعه درخواست همكاري اين كشور هستيم.

پيام نفت:

محسن دلاويز مدير عامل شركت نفت خزر در گفت و گو با ايلنا درباره توسعه ميدان نفتي و گازي خزر اظهار داشت: ممكن است اين ميدان در قالب قراردادهاي جديد نفتي توسعه داده شود.

وي افزود: در حال حاضر تعدادي از كشورها و شركت هاي بين المللي تقاضاي همكاري مشترك به ما داده اند و ما نيز در حال بررسي موضوع هستيم.

دلاويز تاكيد كرد: يكي از كشورهاي متقاضي براي توسعه اين ميدان آذربايجان است و ما در حال مطالعه درخواست همكاري اين كشور هستيم.

به گزارش ايلنا، شناخته شده‌ترين ميدان نفتي و گازي ايران در درياي خزر كه داراي كمترين ساحل يعني حدود 600 كيلومتر مي باشد ، ميدان سردار جنگل است.اين ميدان كه در انتهاي بخش مرزي ايران در استان گيلان واقع شده، ۲۴كيلومتر طول و ۱۶كيلومتر عرض دارد و از لايه‌هاي مختلفي تشكيل شده‌است و در سال ۱۳۸۰ و در عمق ۷۰۰متري از سطح آب، كشف و ۱۰سال بعد (در سال 90)، در پي ‌مطالعات اكتشافي روي سكوي نيمه‌شناور اميركبير، يك لايه نفتي در عمق ۷۲۸ متري در اين مخزن هيدروكربوري كشف شد. گفته مي شود ميدان سردارجنگل، داراي ۵۰هزارميليارد فوت مكعب ذخيره «درجا»ي گاز است؛ يعني بيش از ۱۰برابر ميدان شاه‌دنيز در جمهوري آذربايجان. اين در حالي است كه پيش از اين، سهم ايران در درياي خزر ۱۱تريليون فوت مكعب گاز اعلام شده بود. همچنين ميزان نفت درجاي لايه نفتي اين ميدان، دوميليارد بشكه است كه نفت قابل استحصال آن حدود ۵۰۰ميليون بشكه برآورد شده ‌است. پيش‌بيني‌هاي اوليه درمورد سهم ايران از نفت خزر 20ميليارد بشكه است كه در ميادين نفتي سردار جنگل ، چالوس، نورو رويان ، رامسر ورودسر و چند منبع ديگر واقع است.اما با توجه به عدم لرزه نگاري در همه مناطق و مشخص نبودن عمق معادن ، نمي توان نسبت به دقيق و اقتصادي بودن همه منابع ابراز نظر اطمينان بخشي كرد.

در مورد ميزان منابع هيدرو كربني درياي خزر گمانه هاي متفاوتي مطرح شده است ، براساس اعلام منابع اروپايي و امريكايي و سازمان انرژي جهاني در مجموع ذخاير تأييد شده اين دريا شامل حدود 50 ميليارد بشكه نفت و حدود 260تريليون فوت ‌مكعب گاز طبيعي است.

قزاقستان با بيشترين ساحل در درياي خزر (حدود 1600كيلومتر ) بيشترين ذخاير نفتي را در مقايسه با تركمنستان و آذربايجان در اختيار دارد و گفته مي‌شود مهم‌ترين كشور توليد‌كننده نفت در منطقه خزر در سال‌هاي آتي خواهد بود.