پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : طراحي و راه اندازي ترانستينر هوشمند در بندر شهيد رجايي
سه شنبه، 26 اردیبهشت 1396 - 11:31 کد خبر:43408
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان گفت: براي نخستين بار در كشور، ترانستينر هوشمند توسط متخصصان ايراني درقالب يك پروژه فناورانه در بندر شهيد رجايي طراحي و راه اندازي شد.

پيام نفت:
 


الله مراد عفيفي پور روز سه شنبه در مراسم بهره برداري از اين دستگاه، افزود: در سالي كه به عنوان 'اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال' نامگذاري شده با راه اندازي اين سيستم راه را براي انجام كارهاي مشابه، در زمينه تجهيزات استراتژيك بندري مانند ترانستينرها و گنتري كرين ها هموار كرده است.
وي ادامه داد: در اين پروژه با تكيه بر دانش بومي و توان نيروهاي متخصص فارغ التحصيل دانشگاه هاي تراز اول ايران همچون صنعتي شريف، اميركبير و خواجه نصير، سيستم DC ترانستينر فرسوده سامسونگ شش با طراحي جديد به سيستم AC تبديل شد .
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان ادامه داد: در اين پروژه تمامي قسمت هاي الكتريكي ترانستينر تغيير كرده و حتي قسمت هايي از سازه دستگاه نظير اتاق برق، جك ها، تابلو برق ها و سپرها نيز طراحي و ساخته شده است.
عفيفي پور، اورهال، رنگ آميزي، تغيير سيستمDCبه AC و طراحي سامانه پردازشي هوشمند PLC براي اولين بار در ايران را به عنوان مهم ترين اقدامات اين پروژه دانست وافزود: سامانه پردازنده دستگاه سيستمي كاملاً جامع، كاربرپسند و تصويري است كه كار با دستگاه را براي اپراتور و نيروي فني آسان و راحت مي كند.
به گفته وي پيش از اين، نرم افزار پردازشي هوشمند PLC ترانسينرها در ايران از سازنده هاي بزرگ تجهيزات بندري خارجي خريداري مي شد كه در اين پروژه با همت تيم طراح ايراني، برنامه نويسي اين نرم افزار ظرف مدت چهار ماه با موفقيت اجرا شد.
وي اضافه كرد: سامانه پردازشي علاوه بر مديريت هوشمند دستگاه، بازخوردهاي كاملي از تمامي قطعات دستگاه نظير ترمزها، كنتاكتورها، كنترل فازها، فيوزها، بركرها، درايوها، موتورها، فن ها، سيستم هاي ايمني و غيره ارايه مي دهد تا آسيب هاي ناخواسته احتمالي دستگاه به صفر برسد.
ترانستينر از جمله دستگاه‌‌هاي پيشرفته و تجهيزات استراتژيك در بنادر است كه جابه‌جايي و بارگيري كانتينر به كاميون‌ها در پايانه هاي كانتينر به ‌وسيله آنها انجام مي‌شود.
 

 

 

ايرنا