پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : اصلاح تعرفه برق و ايجاد مشوقهاي قيمتي مهم ترين راهكار مديريت مصرف برق
شنبه، 23 اردیبهشت 1396 - 10:21 کد خبر:43363
در صورت اصلاح تعرفه برق مشتركين پرمصرف و ايجاد مشوقهاي قيمتي نه تنها اين دسته از مشتركين انگيزه بالاتري براي تغيير الگوي خود خواهند داشت بلكه از محل صرفه‌جويي مصرف برق، نياز پيك برق در تابستان كاهش خواهد يافت.


پيام نفت:

 در صورت اصلاح تعرفه برق مشتركين پرمصرف و ايجاد مشوقهاي قيمتي نه تنها اين دسته از مشتركين انگيزه بالاتري براي تغيير الگوي خود خواهند داشت بلكه از محل صرفه‌جويي مصرف برق، نياز پيك برق در تابستان كاهش خواهد يافت.

هر ساله با نزديك شدن فصل تابستان كشور شاهد افزايش مصرف برق در كشور است و با توجه به محقق نشدن برنامه هاي افزايش توليد برق در كشور،ايران نيازمند برنامه ريزي براي گذر از پيك مصرف برق مي‌باشد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه مي‌بايست هر ساله 5000 مگاوات توليد برق به ظرفيت كشور اضافه مي‌شد كه محقق نگرديده است. در شكل زير ميزان افزايش توليد برق در 6 سال نشان داده است. 

در سالهاي گذشته برنامه‌هاي متعددي براي كنترل مصرف برق صورت گرفته است. درخواست از مردم براي صرفه‌جويي در مصرف برق، تلاش براي ورود ظرفيت‌هاي جديد نيروگاهي به مدار، مذاكره براي كاهش مصرف برق توسط مصرف‌كنندگان بزرگ برق و خريد برق از بخش خصوصي به عنوان راهكاري براي گذر از دوران مصرف پيك معرفي شده است.

مهم‌ترين مساله توسعه توليد برق و مديريت پيك مصرف آن اصلاح تعرفه برق است. چرا كه درحال حاضر براي توليد، انتقال و توزيع هر كيلو وات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت، حدود 100 تومان هزينه مي‌شود در حالي كه ميانگين هزينه پرداختي از سوي مشتركين حدود60 تومان براي هر كيلو وات ساعت برق است. اين اختلاف در قيمت توليد برق و هزينه دريافتي از مشتركين به صورت يارانه از طرف دولت پرداخت مي‌شود.

به عبارت ديگر پرداخته نشدن هزينه توليد برق حتي با ناديده گرفتن سوخت مورد نياز براي توليد برق، انگيزه كمي را براي اصلاح الگوي مصرف برق به خصوص براي مشتركين پرمصرف باقي گذاشته است.

اگر چه تعرفه‌هاي فعلي برق به صورت پلكاني است،اما به تمام پلكانها يارانه پنهان تعلق مي‌گيرد. با در نظر فرصت صادرات برق (350تومان به ازاي هر كيلو وات ساعت) حداكثرتعرفه پلكانهاي فعلي برق 293 تومان براي هر كيلو وات ساعت است و مصرف برق بيشتر با يارانه بيشتري همراه است.

كارشناسان عقيده دارند كه در صورت اصلاح تعرفه برق و ايجاد مشوقهاي قيمتي به سادگي امكان مديريت مصرف برق وجود دارد. اين برنامه سالها است كه در كشورهاي پيشرفته اجرايي شده و نتايج مطلوبي را به همراه داشته است. اولين قدم براي اصلاح تعرفه برق و حركت به سمت ايجاد بنگاهي اقتصادي در اين حوزه افزايش تعرفه برق مشتركين پرمصرف و اجراي نظام تعرفه گذاري پلكاني-افزايشي است. برمبناي اين روش ميزان مشخصي از مصرف به عنوان الگو تعريف مي‎شود و هزينه مصرف مازاد بر الگو افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند و مصرف كمتر از كانون افزايش قيمت خارج مي‌شود.

در صورت اصلاح تعرفه برق مشتركين پرمصرف و ايجاد مشوقهاي قيمتي نه تنها اين دسته از مشتركين انگيزه بالاتري براي تغيير الگوي خود خواهند داشت بلكه از محل صرفه‌جويي مصرف برق، نياز پيك برق در تابستان كاهش خواهد يافت.

بنابر اين در صورت تغيير تعرفه برق مشتركين پرمصرف با ايجاد مشوق‌هاي قيمتي، مي‌توان بدون دغدغه نسبت به تامين برق كشور، ميزان مصرف برق در تابستان را مديريت كرد.

 

 سيد مسعود احمدي، كارشناس ارشد انرژي

ايلنا